2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Química
A A 
català 
Grau de Bioquímica i Biologia Molecular (2009)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
13214005 BIOLOGIA 1Q
Formació bàsica 6
13214004 ESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
13214011 FÍSICA I 1Q
Formació bàsica 3
13214001 MATEMÀTIQUES 1Q
Formació bàsica 9
13214009 QUÍMICA I 1Q
Formació bàsica 6
13214006 BIOLOGIA CEL·LULAR 2Q
Formació bàsica 6
13214008 BIOQUÍMICA 2Q
Formació bàsica 6
13214012 FÍSICA II 2Q
Formació bàsica 6
13214007 GENÈTICA 2Q
Formació bàsica 6
13214010 QUÍMICA II 2Q
Formació bàsica 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
13214108 BIOLOGIA ANIMAL I VEGETAL 1Q
Obligatòria 6
13214106 ENZIMOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
13214107 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DE BIOMOLÈCULES 1Q
Obligatòria 6
13214114 METODOLOGIA I EXPERIMENTACIÓ EN BIOQUÍMICA 1Q
Obligatòria 6
13214101 QUÍMICA ORGÀNICA 1Q
Obligatòria 6
13214113 BIOFÍSICA 2Q
Obligatòria 6
13214103 BIOINFORMÀTICA 2Q
Obligatòria 6
13214102 EXPRESSIÓ I REPLICACIÓ GÈNIQUES 2Q
Obligatòria 6
13214111 METODOLOGIA I EXPERIMENTACIÓ EN BIOLOGIA MOLECULAR 2Q
Obligatòria 6
13214115 SENYALITZACIÓ I CONTROL DE FUNCIONAMENT CEL·LULAR 2Q
Obligatòria 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
13214112 GENÈTICA MOLECULAR I ENGINYERIA GENÈTICA 1Q
Obligatòria 6
13214109 IMMUNOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
13214119 METABOLISME I LA SEVA REGULACIÓ 1Q
Obligatòria 9
13214121 METODOLOGIA I EXPERIMENTACIÓ EN BIOCIÈNCIES MOLECULARS I 1Q
Obligatòria 3
13214104 TÈCNIQUES DE BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR 1Q
Obligatòria 6
13214105 BIOLOGIA MOLECULAR DE SISTEMES 2Q
Obligatòria 6
13214116 BIOQUÍMICA CLÍNICA I PATOLOGIA MOLECULAR 2Q
Obligatòria 6
13214118 BIOQUÍMICA DE LA NUTRICIÓ 2Q
Obligatòria 6
13214110 METABOLISME DE MICROORGANISMES 2Q
Obligatòria 6
13214120 METABOLISME VEGETAL 2Q
Obligatòria 3
13214117 METODOLOGIA I EXPERIMENTACIÓ EN BIOCIÈNCIES MOLECULARS II 2Q
Obligatòria 3
Quart Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
13214302 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 15
13214122 BIOÈTICA I SOCIETAT AN
Obligatòria 3
13214401 PRÀCTIQUES EXTERNES 2Q conv. única
Pràctiques Externes obligatòria 12
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
13214222 ALIMENTACIÓ FUNCIONAL I PERSONALITZADA 1Q
Optativa 6
13214214 BIOQUÍMICA CLÍNICA ANALÍTICA 1Q
Optativa 3
13214210 BIOQUÍMICA CLÍNICA APLICADA 1Q
Optativa 6
13214209 BIOQUÍMICA CULINÀRIA 1Q
Optativa 3
13214204 BIOQUÍMICA DELS ALIMENTS 1Q
Optativa 6
13214212 BIOQUÍMICA FORENSE 1Q
Optativa 3
13214211 BIOQUÍMICA PATOLÒGICA 1Q
Optativa 6
13214217 ENGINYERIA DE PROTEÏNES 1Q
Optativa 3
13214219 ENZIMOLOGIA INDUSTRIAL 1Q
Optativa 3
13214216 EPIGENÈTICA 1Q
Optativa 3
13214202 ESTUDIS EN EL MARC DE CONVENIS DE MOBILITAT 1Q
2Q
Optativa 3
13214213 GARANTIA I CONTROL DE LA QUALITAT EN EL LABORATORI CLÍNIC 1Q
Optativa 3
13214215 GLICOBIOLOGIA 1Q
Optativa 3
13214220 NUTRICIÓ MOLECULAR 1Q
Optativa 6
13214221 TÈCNIQUES DE CÈL·LULES EN CULTIU 1Q
Optativa 3
13214218 VACUNES I FÀRMACS 1Q
Optativa 3
13214224 EINES PER EMPRENDRE 2Q
Optativa 6
13214203 SEMINARIS INTERDISCIPLINARIS AN
Optativa 3