2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Professorat/Departaments

PROFESSORAT/ DEPARTAMENTS

DEPARTAMENT DE CIÈNCIES MÈDIQUES BÀSIQUES (CMB)

Director: Maria José Figueras Salvat

Secretari: Marta Romeu Ferran

Telèfon: 977 75 9306

Relació de docència i professorat al seu càrrec


DEPARTAMENT DE MEDICINA I CIRURGIA (MiC)

Director: Ramon Maria Miralles Pi

Secretari: Joan Lluís Borràs Balada

Telèfon: 977 75 93 05

Relació de docència i professorat al seu càrrec DEPARTAMENT DE BIOQUÍMICA I BIOTECNOLOGIA (BiB)

Relació de docència i professorat al seu càrrec