2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Localització

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, localitzada a Reus, ciutat molt propera a la costa mediterrània de Catalunya, és una institució pública sense ànim de lucre que fou creada l'any 1977 per la Universitat de Barcelona, com a extensió universitària.

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut està totalment acreditada pel Ministeri d'Educació i Ciència de l'Estat espanyol i per l'Organització Mundial de la Salut. Des de 1984 la Facultat de Medicina genera anualment una promoció de llicenciats en Medicina i des del 2015 una promoció de graduats en Medicina. 

El 1992 el Govern català va decidir la separació de la Universitat de Barcelona en tres universitats independents i va garantir el pagament d'un subsidi operatiu per a cadascun dels centres (Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i Universitat Rovira i Virgili). Des d'aleshores, la Universitat Rovira i Virgili inclou totes les institucions universitàries localitzades geogràficament a la província de Tarragona.

Des de 1996, a més, la Facultat de Medicina genera anualment una nova promoció de diplomats en Fisioteràpia i des del curs 2002-2003 s'imparteix la Diplomatura en Nutrició Humana i Dietètica. I des del curs 2014 una promoció de graduats en ambdòs ensenyaments. 

Actualment al centre s'imparteixen els següents ensenyaments: Grau de Medicina, Grau de Fisioteràpia i Grau de Nutrició Humana i Dietètica.


També s'imparteixen els següents màsters: Màster oficial en Neurociències; Màster oficial en Salut Mental: Investigació en Psiquiatria, Neurotoxicologia i Psicofarmacologia; Màster oficial en Condicionants genètics, nutricionals i ambientals del creixement i del desenvolupament i Màster oficial en Envelliment i Salut.

SITUACIÓ

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili
Carrer Sant Llorenç, 21 - 43201 Reus
Tel. 977 759300
Fax 977 759322
www.fmcs.urv.cat

Podeu consultar l'apartat Mapa de Localització de la web de la URV:
www.urv.cat

COMUNICACIONS

La ciutat de Reus, amb més de 100.000 habitants, és coneguda a tot Catalunya i a tot l'Estat espanyol per la seva vitalitat econòmica i cultural. Ha sabut vertebrar el territori que l'envolta tant des del punt de vista de l'economia, amb una gran oferta comercial i de mercats agrícoles, com des de la cultura, amb una important activitat que supera de molt les expectatives generades per les seves dimensions. No hem d'oblidar, tampoc, el llegat modernista que es pot contemplar en un passeig per la ciutat. A més, la implantació de centres universitaris ha contribuït a augmentar aquesta vitalitat urbana de què gaudeix la ciutat.

Per a més informació sobre la ciutat podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament de Reus www.reus.cat.

Tarragona i Reus es troben molt ben comunicades, no sols respecte a les seves àrees d'influència natural, sinó també respecte a la zona de Barcelona, de la qual es troben a poc més d'una hora, amb diverses connexions per carretera i ferrocarril.

TELÈFONS

Informació de la URV

902 337878

gc@urv.cat

Centraleta

977 759300


Deganat

977 759328

degafmcs@urv.cat

Secretaria de la Facultat

977 759358

secmed@urv.cat

Punt d'Informació Universitària

977 759362


Consergeria

977 759345


Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

977 759306

scmed@urv.cat

Departament de Medicina i Cirurgia

977 759305

sdmc@urv.cat

Biblioteca

977 759332

bibmed1@urv.cat

Servei de Copisteria

977 759346


Oficina dels Becaris

977 759330

Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

977 759349

PLANOLS

Podeu consultar les adreces de correu electrònic de tot el personal del centre i de la URV a l'apartat Directori de la web de la URV: www.urv.cat.

Plànol general dels edificis del centre i ubicació de l'aulari (11.000 m2):

Edifici 0:
Planta -1
- Delegació d'Estudiants: AECS
Planta 0
- Sala plurivalent
- Sala de disecció
- Laboratori polivalent (P0002)
- Cuina (TC0001)
- Secretaria del centre
- Consergeria
Planta 1
- Laboratori de Física Mèdica
- Seminari 1 (Aula 0101)
- Laboratoris de recerca
- Despatxos professors
Planta 2
- Aula 0201
- Laboratoris de recerca
- Despatxos professors
Planta 3
- Estabulari
- Laboratori d'habilitats clíniques
- Aula lliteres (LL0301)
- Laboratoris de recerca
- Despatxos professors
Edifici 1:
Planta 0
- CRAI: Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la investigació
Planta 1
- Aules 1101, 1102, 1103
Planta 2
- Aules 1201, 1202, 1203
Planta 3
- Osteoteca
- Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
- Departament de Medicina i Cirurgia
Edifici 2:
Planta -2
- Aula Magna
Edifici 3:
Planta -1
- Laboratoris de pràctiques
- Morfològiques (L3001)
- Morfològiques (M3002)
- Fisiològiques (F3003)
- Aula d'informàtica docent (I3004)
Planta 0
- Laboratoris de recerca
Planta 1
- Aules 3101, 3102
Edifici 4:
Planta -1
- Servei de copisteria
- Aula d'informàtica (I4001)
Planta 0
- Agent multimèdia, tècnic informàtic
Planta 1
- Deganat
- Oficina de becaris
Planta 2, 3 i 4
- Despatxos professors

Com arribar a la facultat de Medicina i Ciències de la Salut, click aqui.