2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 

Localització

La Facultat de Medicina i Ciències de la Salut , localitzada a Reus , ciutat molt propera a la costa mediterrània de Catalunya (Espanya), és una institució pública sense ànim de lucre que fou creada l'any 1977 per la Universitat de Barcelona, com a extensió universitària. Està totalment acreditada pel Ministerio de Educación y Ciencia i per la Organització Mundial de la Salut.

Al 1984 la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut va generar la primera promoció de llicenciats en Medicina. L'any 2014 es graduaren les primeres promocions dels graus de Nutrició Humana i Dietètica i de Fisioteràpia. Un any més tard, l'any 2015, ho farien la primera promoció del grau de Medicina.

El 1992, el Govern català va decidir la separació de la Universitat de Barcelona en tres universitats independents i va garantir el pagament d'un subsidi operatiu per a cadascun dels centres (Universitat de Barcelona, Universitat de Lleida i la Universitat Rovira i Virgili).

Actualment al centre s'imparteixen els següents ensenyaments de grau:


També s'imparteixen els següents màsters:


SITUACIÓ

Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Rovira i Virgili
Carrer Sant Llorenç, 21 - 43201 Reus
Tel. 977 759345
Fax 977 759322
www.fmcs.urv.cat

Podeu consultar l'apartat Mapa de Localització de la web de la URV:
www.urv.cat


COMUNICACIONS

La ciutat de Reus, amb més de 100.000 habitants, és coneguda a tot Catalunya i a tot l'Estat espanyol per la seva vitalitat econòmica i cultural. Ha sabut vertebrar el territori que l'envolta tant des del punt de vista de l'economia, amb una gran oferta comercial i de mercats agrícoles, com des de la cultura, amb una important activitat que supera de molt les expectatives generades per les seves dimensions. No hem d'oblidar, tampoc, el llegat modernista que es pot contemplar en un passeig per la ciutat. A més, la implantació de centres universitaris ha contribuït a augmentar aquesta vitalitat urbana de què gaudeix la ciutat.

Per a més informació sobre la ciutat podeu consultar la pàgina web de l'Ajuntament de Reus www.reus.cat.

Tarragona i Reus es troben molt ben comunicades, no sols respecte a les seves àrees d'influència natural, sinó també respecte a la zona de Barcelona, de la qual es troben a poc més d'una hora, amb diverses connexions per carretera i ferrocarril.


TELÈFONS

Informació de la URV

902 337878

gc@urv.cat

Centraleta

977 759300

Deganat

977 759328

degafmcs@urv.cat

Consergeria

977 759345

Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques

977 759306

scmed@urv.cat

Departament de Medicina i Cirurgia

977 759305

sdmc@urv.cat

CRAI

977 759332

bibmed1@urv.cat

Servei de Copisteria

977 759346

Oficina dels Becaris

977 759330


PLANOLS

Podeu consultar les adreces de correu electrònic de tot el personal del centre i de la URV a l'apartat Directori de la web de la URV: www.urv.cat.

Plànol general dels edificis del centre i ubicació de l'aulari (11.000 m2):

EDIFICI 0:
Planta -1
- Delegació d'Estudiants: AECS
Planta 0
- Sala plurivalent
- Sala de disecció
- Laboratori polivalent (P0002)
- Cuina (TC0001)
- Despatx de personal tècnic
- Consergeria
Planta 1
- Laboratori de Física Mèdica
- Seminari 1 (Aula 0101)
- Laboratoris de recerca
- Despatxos professors

Planta 2
- Aula 0201
- Laboratoris de recerca
- Despatxos professors

Planta 3
- Estabulari
- Laboratori d'habilitats clíniques
- Aula lliteres (LL0301)
- Laboratoris de recerca
- Despatxos professors

EDIFICI 1:
Planta 0

- CRAI: Centre de Recursos per a l'Aprenentatge i la investigació
Planta 1
- Aules 1101, 1102, 1103
Planta 2
- Aules 1201, 1202, 1203
Planta 3
- Osteoteca
- Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques
- Departament de Medicina i Cirurgia
- Sala de Graus

EDIFICI 2:
Planta -2
- Aula Magna

EDIFICI 3:
Planta -1
- Laboratoris de pràctiques
- Morfològiques (L3001)
- Morfològiques (M3002)
- Fisiològiques (F3003)
- Aula d'informàtica docent (I3004)
Planta 0
- Laboratoris de recerca
Planta 1
- Aules 3101, 3102

EDIFICI 4:
Planta -1
- Servei de copisteria
- Aula d'informàtica (I4001)

Planta 0

- Unitat de Gestió Administrativa Descentralitzada (UGAD)

- Despatx de personal tècnic

Planta 1
- Deganat
- Oficina de Suport al Deganat - Becaris

Planta 2, 3 i 4
- Despatxos professors

Com arribar a la facultat de Medicina i Ciències de la Salut, click aqui.