2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14021006 ESTRUCTURA I FUNCIÓ DEL COS HUMÀ Anual
Troncal 18
14021007 FISIOTERÀPIA I Anual
Troncal 24
14021103 SISTEMA NEUROMUSCULAR ESQUELÈTIC Anual
Obligatòria 12
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14021104 TEORIA DE LES TERAPÈUTIQUES AFINS Primer
Obligatòria 3
14021105 TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES Primer
Obligatòria 3
14021102 FARMACOLOGIA Segon
Obligatòria 3
14021004 CIÈNCIES PSICOSOCIALS APLICADES Anual
Troncal 6
14021008 FISIOTERÀPIA II Anual
Troncal 24
14021002 PATOLOGIA MÈDICA I QUIRÚRGICA I Anual
Troncal 10.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14021005 ESTADES CLÍNIQUES Segon
Troncal 21
14021001 FISIOTERÀPIA III Anual
Troncal 24
14021003 PATOLOGIA MÈDICA I QUIRÚRGICA II Anual
Troncal 10.5
14021009 SALUT PÚBLICA I LEGISLACIÓ SANITÀRIA Anual
Troncal 7.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14021218 FISIOTERÀPIA ESPORTIVA Primer
Optativa 4.5
14021203 BIOMECÀNICA CLÍNICA Segon
Optativa 3
14021217 MICROBIOLOGIA CLÍNICA Segon
Optativa 3
14021208 MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT Segon
Optativa 3
14021222 NEUROGERIATRIA Segon
Optativa 3
14021221 FISIOTERÀPIA EN GERIATRIA Anual
Optativa 4.5