2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Sortides Professionals

Després de finalitzar la seva formació, el fisioterapeuta pot orientar la seva formació de postgraduat: a) a la docència i la investigació; b) a l'especialització. En qualsevol cas, l'actualització constant dels seus coneixements i habilitats és un compromís que ha de regir tota la seva trajectòria professional.

a)- Orientació curricular a la docència i la investigació.

Un cop titulat, el fisioterapeuta pot orientar la seva formació cap a la docència o la recerca. En aquest cas, la via acadèmica més adequada és cursar estudis de segon cicle, que permeten accedir al títol de llicenciat, amb la finalitat de completar la formació amb un programa d'estudis de tercer cicle per obtenir el doctorat.

Actualment, la legislació vigent permet als diplomats en Fisioteràpia accedir, amb complements de formació, als següents ensenyaments de segon cicle: Documentació, Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat i Relacions Públiques, Investigació i Tècniques de Mercat, Traducció i Interpretació, Lingüística, Història i Ciència de la Música, Humanitats.

És probable que en el futur es desenvolupin estudis de segon cicle, orientats específicament als diplomats en les diverses carreres que inclouen les Ciències de la Salut. Actualment, algunes universitats ja ofereixen estudis de graduat superior no homologats.

b)- Orientació curricular a l'especialització en un camp concret d'intervenció.

El caràcter generalista de la formació bàsica i l'amplitud dels àmbits d'intervenció dels professionals requereix que el graduat orienti el seu currículum professional segons els seus interessos.

Actualment, les especialitats de la Fisioteràpia es duen a terme en forma de postgraus i màsters, que s'imparteixen en les diverses escoles de Fisioteràpia de les universitats catalanes. Aquesta especialització es vincula, en general, a les especialitats mèdiques: Traumatologia i Ortopèdia, Neurologia, Reumatologia, Geriatria, Cardiorespiratori, Uroginecologia, Esportiva, Pediatria, Circulatòria.