2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Itinerari curricular

1R CURS

ANUAL
ASSIGNATURA
CRÈDITS
TIPOLOGIA
Estructura i Funció del Cos Humà
18 TRONCAL
Fisioteràpia I 24 TRONCAL
Sistema Neuromuscular Esquelètic 12 OBLIGATÒRIA
Investigació en Fisioteràpia I 4.5 TRONCAL2N QUADRIMESTRE
ASSIGNATURA CRÈDITS
TIPOLOGIA
Primers Auxilis 1,5 OPTATIVA
Fisioteràpia de l'Esport 4.5 OPTATIVA

2N CURS

ANUAL
ASSIGNATURA
CRÈDITS
TIPOLOGIA
Patologia Mèdica i Quirúrgica I 10.5 TRONCAL
Ciències Psicosocials Aplicades 6 TRONCAL
Fisioteràpia II 24 TRONCAL
Biomecànica Clínica 3 OPTATIVA1R QUADRIMESTRE
ASSIGNATURA CRÈDITS
TIPOLOGIA
Teoria de les Terapèutiques Afins 3 OBLIGATÒRIA
Terapèutiques Associades 3 OBLIGATÒRIA2N QUADRIMESTRE
ASSIGNATURA
CRÈDITS
TIPOLOGIA
Farmacologia 3 OBLIGATÒRIA
Rehabilitació 3 OPTATIVA
Fisiologia de l'Exercici 1.5 OPTATIVA
Microbiologia Clínica 3 OPTATIVA
Técniques Específiques de Masoteràpia 3 OPTATIVA

3R CURS

ANUAL
ASSIGNATURA
CRÈDITS
TIPOLOGIA
Patologia Mèdica i Quirúrgica II 10.5 TRONCAL
Fisioteràpia III 24 TRONCAL
Salut Pública i Legislació Sanitària 7.5 TRONCAL
Fisioteràpia en Geriatria 4.5 OPTATIVA1R QUADRIMESTRE
ASSIGNATURA CRÈDITS
TIPOLOGIA
Fisioteràpia Esportiva 4.5 OPTATIVA2N QUADRIMESTRE
ASSIGNATURA
CRÈDITS
TIPOLOGIA
Estades Clíniques 21 TRONCAL
Models d'adaptació a l'envelliment 3 OPTATIVA
Neurogeriatria 3 OPTATIVA