2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Informes de l'ensenyament

DEFINICIÓ DEL TÍTOL OFICIAL DE DIPLOMAT EN FISIOTERÀPIA

Conjunt de coneixements teòrics i aptituds clíniques que han de posseir tots els fisioterapeutes amb independència de la seva orientació professional posterior. El fisioterapeuta és aquell professional de la salut que utilitza els mitjans físics preferentment, ja que ocasionalment pot utilitzar els mitjans químics (ionoforesi..) per a la promoció, manteniment i increment de la salut. La formació conduint a l’obtenció del títol oficial ha de procurar que els estudiants aprenguin no solament els fonaments teòrics i conceptuals de la fisioteràpia, sinó que adquireixin també experiència, capacitació clínica i actituds professionals suficients.

OBJECTIUS GENERALS

L’ensenyament conduent a l’obtenció del títol oficial de Diplomat en Fisioteràpia ha de permetre al fisioterapeuta ser capaç de:

a) Ésser un aprenent autodirigit, que reconegui les necessitats educatives personals, que sàpiga elegir les fonts d’aprenentatge i sàpiga avaluar el progrés personal.

b) Funcionar com a membre eficaç d’un equip assistencial, investigador o docent.

c) Reconèixer, mantenir i desenvolupar les característiques personals que es requereixen en un fisioterapeuta, tals com:

Consciència de les capacitats, limitacions i reaccions emocionals pròpies.

Responsabilitat

Capacitat per relacionar-se i interessar-se per altres persones i, en el cas del pacient, capacitat per posar-se en el seu lloc.

Planificar, aplicar i avaluar un tractament adequat mitjançant agents físics, a partir del diagnòstic mèdic.

d) Participar en l’elaboració i aplicació dels programes de prevenció i educació sanitària, que pertanyin al seu camp professional.

e) Elaborar el pla fisioteràpic a seguir pel pacient en el seu domicili.

f) Ensinistrar a familiars o personal responsables del pacient sotmès a fisioteràpia sobre les pautes de col·laboració al programa fisioteràpic establert.

g) Desenvolupar les habilitats i mètodes clínics requerits per tractar i definir els problemes de salut dels pacients, incloent els seus aspectes físics, emocionals i socials.