2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Prerequisits

Respecte a les assignatures fraccionades en I i II, serà necessari tenir aprovat el nivell I per poder aprovar el nivell II.

Per poder superar l'/les assignatura/es... S'ha/n d'haver superat prèviament...
Fisioteràpia II Fisioteràpia I
Fisioteràpia III Fisioteràpia II
Patologia Medicoquirúrgica II Patologia Medicoquirúrgica I