2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Fisioteràpia (1993)
 Crèdits de lliure elecció

L'alumne, a més dels crèdits que obté cursant assignatures obligatòries i optatives, ha d'obtenir un nombre determinat de crèdits de lliure elecció segons el que estableixi el pla d'estudis del seu ensenyament.

En el cas dels nostres ensenyaments el nombre de crèdits de lliure elecció, també anomenats crèdits lliures, representa el 10% del nombre total de crèdits de l'ensenyament. Així tenim que:

Ensenyament Nombre total de crèdits Nombre de crèdits lliures
Medicina 540 54
Fisioteràpia 207 21
Nutrició Humana i Dietètica 180 18

Aquests són els crèdits lliures que necessitareu per quadrar el vostre expedient i poder obtenir el vostre títol. Per veure'n la distribució recomanada en els diferents cursos de cada ensenyament podeu consultar cadascun dels ensenyaments a la web de la URV: http://www.urv.cat

Per tal d'obtenir aquests crèdits l'alumne pot escollir entre l'oferta que anualment estableix la Universitat.

Aquesta oferta inclou assignatures curriculars (incloses en els plans d'estudi d'altres ensenyaments de la URV), assignatures extracurriculars (organitzades pels diferents centres de la URV), assignatures dins el programa Intercampus (oferides mitjançant internet per altres universitats públiques catalanes), i per últim també inclou la via del reconeixement de crèdits de lliure elecció.

Els mitjans posats al vostre abast per obtenir informació sobre els crèdits de lliure elecció són els següents:

Sessions informatives prèvies a la matrícula dels alumnes de nou ingrés

Sessions informatives a l'inici del curs (resta de cursos)

Curs "Conèixer la FMCS" adreçat a alumnes de nou ingrés que es fa a l'inici del curs

Punt d'Informació Universitària ubicat a la Secretaria de centre

Apartat Oferta de crèdits de lliure elecció dins l'apartat Informacio per a: Futurs alumnes de la web de la URV http://www.urv.cat

La FMCS organitza quadrimestalment activitats que haureu d'inscriure a la secretaria de centre i que posteriorment poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció. Aquesta informació surt publicada a la cartellera de la Secretaria de centre i també a la web de la FMCS http://www.fmcs.urv.cat

L'Hospital Universitari Sant Joan de Reus també organitza activitats que d'acord amb el conveni existent entre aquest centre hospitalari i la URV, també es poden reconèixer com a crèdits de lliure elecció.

Existeix una cartellera específica a l'edifici antic de la FMCS on es pública aquesta informació.