2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Grau de Fisioteràpia (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14214004 ANATOMIA I Únic anual
Formació bàsica 12
14214002 BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA Únic anual
Formació bàsica 6
14214001 FISIOLOGIA I Únic anual
Formació bàsica 6
14214112 FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA Únic anual
Obligatòria 3
14214006 BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ Únic primer quad.
Formació bàsica 6
14214122 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I Únic primer quad.
Obligatòria 6
14214005 ANATOMIA II Únic segon quad.
Formació bàsica 6
14214003 FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
14214123 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II Únic segon quad.
Obligatòria 6
14214132 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I Únic segon quad.
Obligatòria 3
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14214119 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I Únic anual
Obligatòria 5
14214102 PATOLOGIA QUIRÚRGICA Únic anual
Obligatòria 6
14214125 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I Únic anual
Obligatòria 6
14214101 CINESITERÀPIA Únic primer quad.
Obligatòria 6
14214008 FISIOLOGIA II Únic primer quad.
Formació bàsica 6
14214124 PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III Únic primer quad.
Obligatòria 6
14214133 VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II Únic primer quad.
Obligatòria 4
14214007 BIOESTADÍSTICA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
14214103 BIOMECÀNICA CLÍNICA Únic segon quad.
Obligatòria 3
14214108 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I Únic segon quad.
Obligatòria 3
14214115 FISIOTERÀPIA INTEGRADA I Únic segon quad.
Obligatòria 3
14214009 PSICOLOGIA Únic segon quad.
Formació bàsica 6
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14214104 FARMACOLOGIA Únic anual
Obligatòria 5
14214109 FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II Únic anual
Obligatòria 6
14214107 PATOLOGIA MÈDICA Únic anual
Obligatòria 7
14214126 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II Únic anual
Obligatòria 6
14214110 REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES Únic anual
Obligatòria 4
14214111 FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA Únic primer quad.
Obligatòria 3
14214120 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II Únic primer quad.
Obligatòria 7
14214105 PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA Únic primer quad.
Obligatòria 3
14214113 FISIOTERÀPIA INTEGRADA II Únic segon quad.
Obligatòria 4
14214121 MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III Únic segon quad.
Obligatòria 6
14214106 RADIOLOGIA Únic segon quad.
Obligatòria 3
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14214129 FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
14214131 FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
14214128 FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA Únic anual
Obligatòria 6
14214127 FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA Únic anual
Obligatòria 6
14214130 PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES Únic anual
Obligatòria 6
14214114 FISIOTERÀPIA INTEGRADA III Únic primer quad.
Obligatòria 3
14214116 LEGISLACIÓ SANITÀRIA Únic primer quad.
Obligatòria 3
14214118 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA Únic primer quad.
Obligatòria 3
14214117 SALUT PÚBLICA Únic primer quad.
Obligatòria 3
14214301 TREBALL DE FI DE GRAU Únic segon quad.
Treball fi de grau 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14214220 LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA Segon
Optativa 3
14214202 ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT Únic anual
Optativa 3
14214219 ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES Únic primer quad.
Optativa 3
14214212 BIOÈTICA CLÍNICA Únic primer quad.
Optativa 3
14214210 ERGONOMIA APLICADA Únic primer quad.
Optativa 3
14214208 EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA Únic primer quad.
Optativa 3
14214206 FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT Únic primer quad.
Optativa 3
14214215 GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES Únic primer quad.
Optativa 3
14214211 MANEIG DEL DOLOR Únic primer quad.
Optativa 3
14214205 MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT Únic primer quad.
Optativa 3
14214221 NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA Únic primer quad.
Optativa 3
14214218 NUTRIGENÒMICA Únic primer quad.
Optativa 3
14214214 RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA Únic primer quad.
Optativa 3
14214209 TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA Únic primer quad.
Optativa 3
14214216 DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART Únic segon quad.
Optativa 3
14214217 DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA Únic segon quad.
Optativa 3
14214207 FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL Únic segon quad.
Optativa 3