2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
4
2
1
4
0
0
1
FISIOLOGIA I
1
4
2
1
4
0
0
2
BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
1
4
2
1
4
0
0
3
FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
1
4
2
1
4
0
0
4
ANATOMIA I
1
4
2
1
4
0
0
5
ANATOMIA II
1
4
2
1
4
0
0
6
BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
1
4
2
1
4
1
1
2
FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
1
4
2
1
4
1
2
2
PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
1
4
2
1
4
1
2
3
PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
1
4
2
1
4
1
3
2
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
1
4
2
1
4
0
0
7
BIOESTADÍSTICA
1
4
2
1
4
0
0
8
FISIOLOGIA II
1
4
2
1
4
0
0
9
PSICOLOGIA
1
4
2
1
4
1
0
1
CINESITERÀPIA
1
4
2
1
4
1
0
2
PATOLOGIA QUIRÚRGICA
1
4
2
1
4
1
0
3
BIOMECÀNICA CLÍNICA
1
4
2
1
4
1
0
8
FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
1
4
2
1
4
1
1
5
FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
1
4
2
1
4
1
1
9
MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
1
4
2
1
4
1
2
4
PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
1
4
2
1
4
1
2
5
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
1
4
2
1
4
1
3
3
VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
1
4
2
1
4
1
0
4
FARMACOLOGIA
1
4
2
1
4
1
0
5
PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
1
4
2
1
4
1
0
6
RADIOLOGIA
1
4
2
1
4
1
0
7
PATOLOGIA MÈDICA
1
4
2
1
4
1
0
9
FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
1
4
2
1
4
1
1
0
REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
1
4
2
1
4
1
1
1
FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
1
4
2
1
4
1
1
3
FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
1
4
2
1
4
1
2
0
MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
1
4
2
1
4
1
2
1
MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
1
4
2
1
4
1
2
6
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
1
4
2
1
4
1
1
4
FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
1
4
2
1
4
1
1
6
LEGISLACIÓ SANITÀRIA
1
4
2
1
4
1
1
7
SALUT PÚBLICA
1
4
2
1
4
1
1
8
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
1
4
2
1
4
1
2
7
FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
1
4
2
1
4
1
2
8
FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
1
4
2
1
4
1
2
9
FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
1
4
2
1
4
1
3
0
PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
1
4
2
1
4
1
3
1
FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
1
4
2
1
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
4
2
1
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
1
4
2
1
4
2
0
5
MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
1
4
2
1
4
2
0
6
FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
1
4
2
1
4
2
0
7
FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
1
4
2
1
4
2
0
8
EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
1
4
2
1
4
2
0
9
TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
1
4
2
1
4
2
1
0
ERGONOMIA APLICADA
1
4
2
1
4
2
1
1
MANEIG DEL DOLOR
1
4
2
1
4
2
1
2
BIOÈTICA CLÍNICA
1
4
2
1
4
2
1
4
RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
1
4
2
1
4
2
1
5
GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
1
4
2
1
4
2
1
6
DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
1
4
2
1
4
2
1
7
DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
1
4
2
1
4
2
1
8
NUTRIGENÒMICA
1
4
2
1
4
2
1
9
ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
1
4
2
1
4
2
2
0
LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
1
4
2
1
4
2
2
1
NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
A1Definir l'anatomia i fisiologia humanes, destacar les relacions dinàmiques entre l'estructura i la
funció, especialment de l'aparell locomotor i els sistemes nerviosos i cardiorespiratori.
RA1Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214004/ANATOMIA I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214005/ANATOMIA II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214009/PSICOLOGIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214106/RADIOLOGIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA1 - Analitzar l'anatomia del sistema nerviós central.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA2Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214001/FISIOLOGIA I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214004/ANATOMIA I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214005/ANATOMIA II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214008/FISIOLOGIA II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214009/PSICOLOGIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214101/CINESITERÀPIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214104/FARMACOLOGIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214106/RADIOLOGIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA2 - Analitzar l'organització morfològica del SNC. Comprèn la situació, relacions, morfologia,
irrigació i estructura dels diferents components del sistema nerviós central. Comprèn les vies
sensitives i motores del sistema nerviós central, els parells cranials i el sistema nerviós

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA3Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214004/ANATOMIA I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214005/ANATOMIA II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214009/PSICOLOGIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214106/RADIOLOGIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA3 - Comprendre la morfologia, estructura, situació, relacions i irrigació de cada un dels òrgans que
constitueixen els aparells circulatori, respiratori, digestiu, urinari i reproductor amb especial
interès en els aparells circulatori i respiratori.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA4Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214004/ANATOMIA I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214005/ANATOMIA II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214009/PSICOLOGIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214106/RADIOLOGIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA4 - Saber diferenciar el sistema nerviós perifèric, en relació als diferents apartats de l'aparell
locomotor, i saber explicar les estructures innervades per cada nervi.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA5Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214004/ANATOMIA I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214005/ANATOMIA II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214009/PSICOLOGIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214106/RADIOLOGIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA5 - Saber interpretar i verificar els ossos, les articulacions, els músculs, i la biomecànica de
cadascuna de les parts del cos humà.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA6Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214004/ANATOMIA I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214005/ANATOMIA II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214009/PSICOLOGIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214106/RADIOLOGIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA6 - Saber localitzar els grans vasos i les seves branques en relació a l'aparell locomotor, amb
especial atenció al sistema venós i limfàtic.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA7Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214004/ANATOMIA I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214005/ANATOMIA II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214009/PSICOLOGIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214106/RADIOLOGIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA7 - Saber localitzar i palpar, les principals estructures superficials de l'aparell locomotor.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA8Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214004/ANATOMIA I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214005/ANATOMIA II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214009/PSICOLOGIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214106/RADIOLOGIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA8 - Sintetitzar la nomenclatura anatòmica amb l'objectiu de definir, situar i orientar cada part del
cos humà.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA9Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214004/ANATOMIA I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214005/ANATOMIA II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214009/PSICOLOGIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214106/RADIOLOGIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA9 - Comprendre i distingir la morfologia i estructura cel·lular suau de cardio-respiratori i de la
pell.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA10Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214001/FISIOLOGIA I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214004/ANATOMIA I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214005/ANATOMIA II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214008/FISIOLOGIA II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214009/PSICOLOGIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214101/CINESITERÀPIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214104/FARMACOLOGIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214106/RADIOLOGIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA10 - Comprendre, distingir i concebre l'estructura i la distribució normal dels teixits (teixit
connectiu, teixit ossi, teixit cartilaginós, teixit muscular i teixit nerviós).

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA11Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214004/ANATOMIA I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214005/ANATOMIA II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214009/PSICOLOGIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214106/RADIOLOGIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA11 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA12Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214004/ANATOMIA I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214005/ANATOMIA II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214009/PSICOLOGIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214106/RADIOLOGIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA12 - Explicar resumidament la citoarquitectura i histofisiología de teixit muscular, músculs, sinapsis
neuromusculars, teixit ossi, ossos, cartílags esquelètics i articulacions diartrosiques.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA13Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214004/ANATOMIA I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214005/ANATOMIA II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214009/PSICOLOGIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214106/RADIOLOGIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA13 - Manejar el microscopi òptic i reconèixer amb ell diferents tipus cel lular i els seus components
estructurals bàsics, així com l'estructura dels teixits humans.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA14Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214004/ANATOMIA I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214005/ANATOMIA II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214009/PSICOLOGIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214106/RADIOLOGIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA14 - Ser conscient que aquests coneixements són canviants i han de ser regularment actualitzats.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA15Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214004/ANATOMIA I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214005/ANATOMIA II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214009/PSICOLOGIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214106/RADIOLOGIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA15 - Coneixèr quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge, en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA16Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214004/ANATOMIA I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214005/ANATOMIA II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214009/PSICOLOGIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214106/RADIOLOGIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA16 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contractació de la musculatura.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA17Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214004/ANATOMIA I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214005/ANATOMIA II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214009/PSICOLOGIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214106/RADIOLOGIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA17 - Relacionar els principis de la biomecànica amb el coneixement bàsic del cos humà: anatomia,
fisiologia, histologia.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA18Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214004/ANATOMIA I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214005/ANATOMIA II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214009/PSICOLOGIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214106/RADIOLOGIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA18 - Conèixer com variacions del voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA19Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214004/ANATOMIA I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214005/ANATOMIA II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214009/PSICOLOGIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214106/RADIOLOGIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA19 - Discriminar les sensacions que percep el sistema nerviós a l'estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA20Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214004/ANATOMIA I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214005/ANATOMIA II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214009/PSICOLOGIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214106/RADIOLOGIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA20 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA21Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214004/ANATOMIA I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214005/ANATOMIA II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214009/PSICOLOGIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214106/RADIOLOGIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA21 - Comprendre el control vegetatiu sobre receptors musculars, glandulars i viscerals, així com coneix
les funcions intel·lectuals del cervell.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA22Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214001/FISIOLOGIA I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214004/ANATOMIA I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214005/ANATOMIA II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214008/FISIOLOGIA II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214009/PSICOLOGIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214101/CINESITERÀPIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214104/FARMACOLOGIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214106/RADIOLOGIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA22 - Definir què és la higiene postural i les bases anatòmiques i biomecàniques imprescindibles per
raonar l'adopció de les mesures d'higiene postural dins l'àmbit de la fisioteràpia (preventiu i
terapèutic).

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA23Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214004/ANATOMIA I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214005/ANATOMIA II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214009/PSICOLOGIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214106/RADIOLOGIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA23 - Identificar els músculs, la direcció de les seves fibres i les bandes tenses musculars mitjançant
el massatge.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA24Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214004/ANATOMIA I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214005/ANATOMIA II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214009/PSICOLOGIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214106/RADIOLOGIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA24 - Utilitzar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures anatòmiques que
serviran com a referència per aplicar les diferents modalitats i procediments d'intervenció.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA25Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214004/ANATOMIA I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214005/ANATOMIA II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214009/PSICOLOGIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214106/RADIOLOGIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA25 - Relacionar les bases anatòmiques i fisiològiques amb la pràctica dels diferents tipus
d'estiraments.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA26Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214004/ANATOMIA I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214005/ANATOMIA II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214009/PSICOLOGIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214106/RADIOLOGIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA26 - Identificar mitjançant la palpació les diferents estructures anatòmiques accessibles de l'aparell
locomotor i anomenar-les de forma adequada d'acord a la nomenclatura establerta.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA27Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214004/ANATOMIA I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214005/ANATOMIA II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214009/PSICOLOGIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214106/RADIOLOGIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA27 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç articular.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA28Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214004/ANATOMIA I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214005/ANATOMIA II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214009/PSICOLOGIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214106/RADIOLOGIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA28 - Identificar i anomenar correctament, d'acord amb la nomenclatura establerta, les estructures
anatòmiques que serviran com a referència per aplicar l'avaluació basada en el balanç muscular.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA29Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214004/ANATOMIA I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214005/ANATOMIA II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214009/PSICOLOGIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214106/RADIOLOGIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA29 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA30Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214004/ANATOMIA I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214005/ANATOMIA II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214009/PSICOLOGIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214106/RADIOLOGIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA30 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA31Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214004/ANATOMIA I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214005/ANATOMIA II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214009/PSICOLOGIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214106/RADIOLOGIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA31 - Conèixer quins són els factors que determinen el potencial de membrana i com variacions del
voltatge en resposta a diferents estímuls generen potencials d'acció.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA32Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214004/ANATOMIA I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214005/ANATOMIA II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214009/PSICOLOGIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214106/RADIOLOGIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA32 - Comprendre la transmissió sinàptica, en particular la transmissió neuromuscular, relacionant
l'acció nerviosa i la contracció de la musculatura.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA33Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214001/FISIOLOGIA I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214004/ANATOMIA I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214005/ANATOMIA II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214008/FISIOLOGIA II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214009/PSICOLOGIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214101/CINESITERÀPIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214104/FARMACOLOGIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214106/RADIOLOGIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA33 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA34Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214001/FISIOLOGIA I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214004/ANATOMIA I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214005/ANATOMIA II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214008/FISIOLOGIA II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214009/PSICOLOGIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214101/CINESITERÀPIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214104/FARMACOLOGIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214106/RADIOLOGIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA34 - Determinar la influència de les intervencions de Fisioteràpia a la fisiopatologia i en la
biomecànica

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
A2Explicar els canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com a conseqüència de
l'aplicació de la fisioteràpia.
RA1Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214001/FISIOLOGIA I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214004/ANATOMIA I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214005/ANATOMIA II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214008/FISIOLOGIA II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214009/PSICOLOGIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214101/CINESITERÀPIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214104/FARMACOLOGIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214106/RADIOLOGIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA1 - Aplicar els principis i teories físiques models senzills biomecànics i bioelèctrics

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA2Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214004/ANATOMIA I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214005/ANATOMIA II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214009/PSICOLOGIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214106/RADIOLOGIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA2 - Analitzar sistemes de forces en models biomecànics senzills en situació d'equilibri.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA3Descriure el comportament reològic dels principals teixits.
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214004/ANATOMIA I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214005/ANATOMIA II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214009/PSICOLOGIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214106/RADIOLOGIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA3 - Descriure el comportament reològic dels principals teixits.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA4Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214004/ANATOMIA I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214005/ANATOMIA II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214009/PSICOLOGIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214106/RADIOLOGIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA4 - Identificar les magnituds físiques que intervenen en el cos humà tant en estat de repòs com
d'exercici.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA5Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214004/ANATOMIA I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214005/ANATOMIA II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214009/PSICOLOGIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214106/RADIOLOGIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA5 - Identificar els riscos associats a la utilització d'agents físics en fisioteràpia.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA6Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214004/ANATOMIA I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214005/ANATOMIA II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214009/PSICOLOGIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214106/RADIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA6 - Conèixer les bases mecàniques dels diferents teixits i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA7Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214001/FISIOLOGIA I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214004/ANATOMIA I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214005/ANATOMIA II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214008/FISIOLOGIA II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214009/PSICOLOGIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214101/CINESITERÀPIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214104/FARMACOLOGIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214106/RADIOLOGIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA7 - Conèixer les bases mecàniques de cada articulació i la seva directa implicació en els mètodes
de recuperació

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA8Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214004/ANATOMIA I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214005/ANATOMIA II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214009/PSICOLOGIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214106/RADIOLOGIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA8 - Conèixer els efectes de les forces mecàniques sobre l'organisme.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA9Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214004/ANATOMIA I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214005/ANATOMIA II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214009/PSICOLOGIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214106/RADIOLOGIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA9 - Comprendre les característiques estructurals i metabòliques del múscul, així com la mecànica de
la contracció, amb la finalitat d'intervenir en procediments fisioterapèutics en l'exercici i en
la rehabilitació.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA10Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214001/FISIOLOGIA I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214004/ANATOMIA I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214005/ANATOMIA II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214008/FISIOLOGIA II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214009/PSICOLOGIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214101/CINESITERÀPIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214104/FARMACOLOGIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214106/RADIOLOGIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA10 - Discriminar la sensacions que percep el sistema nerviós al estimular diferents tipus de receptors
sensorials, incidint en la transmissió del dolor per facilitar la intervenció fisioterapeuta

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA11Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214004/ANATOMIA I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214005/ANATOMIA II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214009/PSICOLOGIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214106/RADIOLOGIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA11 - Explicar la importància de la resposta motriu somàtica i vegetativa als estímuls dels receptors
musculars, així com la coordinació motora del cerebel en l'aplicació de tractaments
fisioterapèutics.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA12Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214001/FISIOLOGIA I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214004/ANATOMIA I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214005/ANATOMIA II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214008/FISIOLOGIA II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214009/PSICOLOGIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214101/CINESITERÀPIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214104/FARMACOLOGIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214106/RADIOLOGIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA12 - Comprendre i verificar els mecanismes de la pressió arterial i l'activitat elèctrica del cor;
contribuint així a l'aprenentatge del sistema circulatori com a element de distribució entre tots
els sistemes i aparells del cos

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA13Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214001/FISIOLOGIA I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214004/ANATOMIA I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214005/ANATOMIA II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214008/FISIOLOGIA II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214009/PSICOLOGIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214101/CINESITERÀPIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214104/FARMACOLOGIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214106/RADIOLOGIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA13 - Explicar i evidenciar com una correcta dinàmica ventilatòria i una bona relació entre la
ventilació i el flux sanguini contribuiran a l'aportació d'oxigen als teixits

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA14Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214001/FISIOLOGIA I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214004/ANATOMIA I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214005/ANATOMIA II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214008/FISIOLOGIA II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214009/PSICOLOGIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214101/CINESITERÀPIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214104/FARMACOLOGIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214106/RADIOLOGIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA14 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen la micció i la defecació per comprendre les
pautes que se segueixen en condicions patològiques

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA15Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214001/FISIOLOGIA I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214004/ANATOMIA I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214005/ANATOMIA II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214008/FISIOLOGIA II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214009/PSICOLOGIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214101/CINESITERÀPIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214104/FARMACOLOGIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214106/RADIOLOGIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA15 - Presentació i defensa davant del Tribunal universitari d'un projecte de fi de grau, consistent en
un exercici dels continguts formatius rebuts i les competències adquirides

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA16Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214001/FISIOLOGIA I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214004/ANATOMIA I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214005/ANATOMIA II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214008/FISIOLOGIA II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214009/PSICOLOGIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214101/CINESITERÀPIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214104/FARMACOLOGIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214106/RADIOLOGIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA16 - Explicar les conseqüències de l’aplicació de tècniques de tractament de la síndrome de dolor
miofascial, conservadores i invasives (punció seca)

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
A3Discutir els factors que influeixen sobre el creixement i desenvolupament humans al llarg de tota la
vida.
RA1Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214004/ANATOMIA I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214005/ANATOMIA II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214009/PSICOLOGIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214106/RADIOLOGIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA1 - Comprendre les primeres setmanes de desenvolupament embrionari, amb especial èmfasi en el
desenvolupament del sistema nerviós.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA2Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214001/FISIOLOGIA I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214004/ANATOMIA I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214005/ANATOMIA II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214008/FISIOLOGIA II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214009/PSICOLOGIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214101/CINESITERÀPIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214124/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA III
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214125/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES I
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214133/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214104/FARMACOLOGIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214105/PATOLOGIA GINECOLÒGICA I PEDIÀTRICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214106/RADIOLOGIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214107/PATOLOGIA MÈDICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214109/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214110/REHABILITACIÓ I TERAPÈUTIQUES ASSOCIADES
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214111/FISIOTERÀPIA CARDIORESPIRATÒRIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214113/FISIOTERÀPIA INTEGRADA II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214120/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214121/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA III
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214126/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES II
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214114/FISIOTERÀPIA INTEGRADA III
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214116/LEGISLACIÓ SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214117/SALUT PÚBLICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214118/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ SANITÀRIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214127/FISIOTERÀPIA HOSPITALÀRIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214128/FISIOTERÀPIA GERIÀTRICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214129/FISIOTERÀPIA DOMICILIÀRIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214130/PRÀCTIQUES TUTELADES OPCIONAL: INVESTIGACIÓ, ESPORT, HIDROTERÀPIA, EXTERNES
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214131/FISIOTERÀPIA EN ATENCIÓ PRIMÀRIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214205/MODELS D'ADAPTACIÓ A L'ENVELLIMENT
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214206/FISIOTERÀPIA DE L'ESPORT
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214207/FISIOTERÀPIA EN SALUT MENTAL
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214208/EXERCICI TERAPÈUTIC: ISOCINÈSIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214209/TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES EN FISIOTERÀPIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214210/ERGONOMIA APLICADA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214211/MANEIG DEL DOLOR
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214212/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214214/RAONAMENT CLÍNIC I TÈCNIQUES AVANÇADES DE FISIOTERÀPIA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214215/GENÈTICA DE MALALTIES COMPLEXES
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214216/DECISIONS CLÍNIQUES I DE LABORATORI GUIADES PER LA CIÈNCIA I L'ART
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214217/DISSENY I GESTIÓ D'UN PROJECTE DE RECERCA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214218/NUTRIGENÒMICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214219/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214220/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
    RA2 - Desenvolupar els diferents moments de la vida dels músculs, sinapsis neuromusculars, ossos,
cartílags esquelètics i articulacions diartròsiques.

14214221/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
 RA3Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214001/FISIOLOGIA I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214002/BASES DE COMUNICACIÓ I ÈTICA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214003/FÍSICA PER FISIOTERÀPIA I BIOMECÀNICA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214004/ANATOMIA I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214005/ANATOMIA II
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214006/BASES DE DOCUMENTACIÓ I EDUCACIÓ
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214112/FONAMENTS DE FISIOTERÀPIA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214122/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214123/PROCEDIMENTS GENERALS EN FISIOTERÀPIA II
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214132/VALORACIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214007/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214008/FISIOLOGIA II
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214009/PSICOLOGIA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214101/CINESITERÀPIA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214102/PATOLOGIA QUIRÚRGICA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214103/BIOMECÀNICA CLÍNICA
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214108/FISIOTERÀPIA EN ESPECIALITATS CLÍNIQUES I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214115/FISIOTERÀPIA INTEGRADA I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques estructurals i metabòliques del
múscul i la mecànica de la contracció, així com la percepció i les diferents respostes del
sistema nerviós

14214119/MÈTODES ESPECÍFICS D'INTERVENCIÓ EN FISIOTERÀPIA I
    RA3 - Coneixer com varíen al llarg de la vida les característiques