2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224004 BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA 1Q
Formació bàsica 6
14224005 QUÍMICA I FÍSICA APLICADA 1Q
Formació bàsica 6
14224101 ALIMENTS 2Q
Obligatòria 6
14224120 HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA 2Q
Obligatòria 6
14224006 ANATOMIA I HISTOLOGIA AN
Formació bàsica 9
14224007 BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA AN
Formació bàsica 6
14224003 BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ AN
Formació bàsica 6
14224001 BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR AN
Formació bàsica 9
14224002 FISIOLOGIA AN
Formació bàsica 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224008 BIOESTADÍSTICA 1Q
Formació bàsica 6
14224102 CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS 1Q
Obligatòria 5
14224112 FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA 1Q
Obligatòria 4
14224121 MICROBIOLOGIA GENERAL 1Q
Obligatòria 5
14224113 INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I 2Q
Obligatòria 3
14224105 NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME 2Q
Obligatòria 5
14224009 PSICOLOGIA 2Q
Formació bàsica 6
14224125 SALUT PÚBLICA 2Q
Obligatòria 5
14224104 DIETÈTICA AN
Obligatòria 12
14224114 FISIOPATOLOGIA AN
Obligatòria 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224106 DIETOTERÀPIA I 1Q
Obligatòria 5
14224115 FARMACOLOGIA 1Q
Obligatòria 5
14224111 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI 1Q
Obligatòria 3
14224126 PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL 1Q
Obligatòria 3
14224103 TECNOLOGIA CULINÀRIA 1Q
Obligatòria 6
14224107 DIETOTERÀPIA II 2Q
Obligatòria 5
14224127 EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA 2Q
Obligatòria 6
14224109 INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II 2Q
Obligatòria 3
14224108 NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA 2Q
Obligatòria 3
14224110 SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA 2Q
Obligatòria 4
14224122 TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA 2Q
Obligatòria 5
14224116 SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS AN
Obligatòria 6
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224117 ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 3
14224128 NUTRICIÓ COMUNITÀRIA 1Q
Obligatòria 6
14224118 QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA 1Q
Obligatòria 6
14224119 RESTAURACIÓ COL·LECTIVA 1Q
Obligatòria 3
14224301 TREBALL DE FI DE GRAU 2Q
Treball fi de grau 9
14224401 PRÀCTICUM OPCIONAL AN
Pràctiques Externes obligatòria 3
14224123 PRÀCTIQUES CLÍNIQUES AN
Obligatòria 8
14224402 PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES AN
Pràctiques Externes obligatòria 5
14224124 PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA AN
Obligatòria 5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
14224213 ALIMENTS FERMENTATS 1Q
Optativa 3
14224211 ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES 1Q
Optativa 3
14224216 BIOÈTICA CLÍNICA 1Q
Optativa 3
14224205 CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA 1Q
Optativa 3
14224215 COACHING NUTRICIONAL 1Q
Optativa 3
14224217 ERGONOMIA APLICADA 1Q
Optativa 3
14224210 FITOTERÀPIA 1Q
Optativa 3
14224212 NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ 1Q
Optativa 3
14224207 NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA 1Q
Optativa 3
14224220 INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA 2Q
Optativa 3
14224221 LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA 2Q
Optativa 3
14224208 NUTRICIÓ I IMMUNITAT 2Q
Optativa 3
14224202 ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT AN
Optativa 3