2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010)
 Agendes acadèmiques i horaris lectius

Els documents que teniu a continuació són les agendes acadèmiques del curs 2019-2020 de l'ensenyament de Grau de Nutrició Humana i Dietètica. Els seus continguts principals són els horaris teòrics (especificats per quadrimestres) i els horaris pràctics (especificats per setmanes) de les assignatures de cadascun dels cursos. També hi trobareu els continguts següents:

• Relació de les assignatures curriculars amb el nombre i tipologia de crèdits
• Calendari d'exàmens de les assignatures curriculars

La nostra recomanació és que us baixeu al vostre ordinador els documents que corresponguin al vostre curs i els imprimiu, ja que els seus continguts fan que esdevinguin una eina bàsica per a la vostra vida diària a la Facultat.

Agenda acadèmica del primer curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica.Agenda 1er nhid 19-20

Agenda acadèmica del segon curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica.Agenda 2n nhid 19-20

Agenda acadèmica del tercer curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica.Agenda 3er nhid 19-20

Agenda acadèmica del quart curs del Grau de Nutrició Humana i Dietètica.Agenda 4t nhid 19-20