2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Grau de Nutrició Humana i Dietètica (2010)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Nutrició humana
  A2 Dietoteràpia i nutrició artificial.
  A3 Estructura i funció del cos humà.
  A4 Composició d'aliments i matèries primeres.
  A5 Fisiopatologia i patologia nutricional.
  A6 Bioquímica.
  A7 Bases de l'alimentació saludable.
  A8 Dietètica.
  A9 Mètodes de valoració de l'estat nutricional.
  A10 Dietètica. Bases de l'alimentació saludable.
  A11 Epidemiologia nutricional. Consum i hàbits alimentaris en la població.
  A12 Metodologia de l'educació alimentària.
  A13 Sistemes de salut i polítiques alimentàries.
  A14 Higiene personal, productes i processos.
  A15 Toxicologia alimentària.
  A16 Microbiologia i parasitologia dels aliments.
  A17 Identificar els factors que influeixen en la nutrició.
  A18 Avaluar l'estat nutricional individual i en col•lectivitats.
  A19 Planificar, implantar i avaluar dietes terapèutiques
  A20 Elaborar i interpretar una història dietètica. Interpretar una història clínica.
  A21 Calcular i establir pautes alimentàries saludables.
  A22 Dissenyar i interpretar enquestes alimentàries.
  A23 Realitzar educació alimentària.
  A24 Planificar i desenvolupar programes de promoció i de prevenció de la salut.
  A25 Desenvolupar la planificació de menús per col•lectivitats.
  A26 Analitzar i avaluar els riscos alimentaris.
  A27 Gestionar la seguretat alimentària.
  A28 Avaluar, controlar i gestionar la qualitat alimentària.
  A29 Sistemes de qualitat.
  A30 Normalització i legislació alimentària.
  A31 Economia, tècniques de mercat i gestió.
  A32 Gestió mediambiental.
  A33 Deontologia.
  A34 Fonaments físics, químics i biològics en ciències dels aliments i la nutrició.
  A35 Psicologia.
  A36 Alimentació i cultura.
  A37 Assessorar legal, científica i tècnicament a la indústria alimentària i els consumidors.
  A38 Implementar sistemes de qualitat.
  A39 Realitzar tasques de formació de personal.
  A40 Assessorar en la comercialització dels productes alimentaris.
  A41 Comprendre les bases teòriques de la bioestadística.
  A42 Interpretar i aplicar proves estadístiques en estudis científics.
  A43 Comprendre l'evolució històrica de l'alimentació i la nutrició.
  A44 identificar els fets més destacats de l'avanç científic de l'alimentació i la nutrició.
  A45
  A46
  A47
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
  B5 Treballar de forma col·laborativa.
  B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat en l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització en política ambiental.
  B9 Reconèixer la necessitat de la recerca per a la progressió del coneixement
  B10 Reconèixer i acceptar que el coneixement científic és canviant.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.