2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Primer CursSegon CursTercer CursQuart CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
4
2
2
4
0
0
1
BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
1
4
2
2
4
0
0
2
FISIOLOGIA
1
4
2
2
4
0
0
3
BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
1
4
2
2
4
0
0
4
BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
1
4
2
2
4
0
0
5
QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
1
4
2
2
4
0
0
6
ANATOMIA I HISTOLOGIA
1
4
2
2
4
0
0
7
BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
1
4
2
2
4
1
0
1
ALIMENTS
1
4
2
2
4
1
2
0
HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
1
4
2
2
4
0
0
8
BIOESTADÍSTICA
1
4
2
2
4
0
0
9
PSICOLOGIA
1
4
2
2
4
1
0
2
CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
1
4
2
2
4
1
0
4
DIETÈTICA
1
4
2
2
4
1
0
5
NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
1
4
2
2
4
1
1
2
FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
1
4
2
2
4
1
1
3
INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
1
4
2
2
4
1
1
4
FISIOPATOLOGIA
1
4
2
2
4
1
2
1
MICROBIOLOGIA GENERAL
1
4
2
2
4
1
2
5
SALUT PÚBLICA
1
4
2
2
4
1
0
3
TECNOLOGIA CULINÀRIA
1
4
2
2
4
1
0
6
DIETOTERÀPIA I
1
4
2
2
4
1
0
7
DIETOTERÀPIA II
1
4
2
2
4
1
0
8
NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
1
4
2
2
4
1
0
9
INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
1
4
2
2
4
1
1
0
SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
1
4
2
2
4
1
1
1
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
1
4
2
2
4
1
1
5
FARMACOLOGIA
1
4
2
2
4
1
1
6
SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
1
4
2
2
4
1
2
2
TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
1
4
2
2
4
1
2
6
PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
1
4
2
2
4
1
2
7
EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
1
4
2
2
4
1
1
7
ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
1
4
2
2
4
1
1
8
QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
1
4
2
2
4
1
1
9
RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
1
4
2
2
4
1
2
3
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
1
4
2
2
4
1
2
4
PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
1
4
2
2
4
1
2
8
NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
1
4
2
2
4
3
0
1
TREBALL DE FI DE GRAU
1
4
2
2
4
4
0
1
PRÀCTICUM OPCIONAL
1
4
2
2
4
4
0
2
PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
1
4
2
2
4
2
0
2
ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
1
4
2
2
4
2
0
5
CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
1
4
2
2
4
2
0
7
NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
1
4
2
2
4
2
0
8
NUTRICIÓ I IMMUNITAT
1
4
2
2
4
2
1
0
FITOTERÀPIA
1
4
2
2
4
2
1
1
ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
1
4
2
2
4
2
1
2
NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
1
4
2
2
4
2
1
3
ALIMENTS FERMENTATS
1
4
2
2
4
2
1
5
COACHING NUTRICIONAL
1
4
2
2
4
2
1
6
BIOÈTICA CLÍNICA
1
4
2
2
4
2
1
7
ERGONOMIA APLICADA
1
4
2
2
4
2
2
0
INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
1
4
2
2
4
2
2
1
LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
A1Nutrició humana
RA1Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224002/FISIOLOGIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224101/ALIMENTS
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224009/PSICOLOGIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224104/DIETÈTICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224115/FARMACOLOGIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224210/FITOTERÀPIA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA1 - Conèixer els determinants del balanç d’energia i proteïnes en el ésser humà i els mètodes
d’avaluació i comprendre'n els seus condicionants

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA2Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224002/FISIOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224101/ALIMENTS
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224009/PSICOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224104/DIETÈTICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224115/FARMACOLOGIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224210/FITOTERÀPIA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA2 - Reconèixer les fonts dels diferents principis immediats

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA3Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224002/FISIOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224101/ALIMENTS
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224009/PSICOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224104/DIETÈTICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224115/FARMACOLOGIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224210/FITOTERÀPIA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA3 - Comprendre els mecanismes de digestió i absorció i la seva transcendència en la nutrició humana

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA4Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224002/FISIOLOGIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224101/ALIMENTS
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224009/PSICOLOGIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224104/DIETÈTICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224115/FARMACOLOGIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224210/FITOTERÀPIA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA4 - Comprendre i reflexionar sobre les vies metabòliques utilitzades pels diferents principis immediats
en situació post-prandrial, interdigestiva, dejuni i exercici físic

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA5Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224002/FISIOLOGIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224101/ALIMENTS
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224009/PSICOLOGIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224104/DIETÈTICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224115/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224210/FITOTERÀPIA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA5 - Conèixer i raonar les necessitats dels diferents macronutrients en diferents situacions

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA6Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224002/FISIOLOGIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224101/ALIMENTS
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224009/PSICOLOGIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224104/DIETÈTICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224115/FARMACOLOGIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224210/FITOTERÀPIA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA6 - Identificar quins són els components més directament relacionats amb la nutrició i saber explicar
el seu funcionament

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA7Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224002/FISIOLOGIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224101/ALIMENTS
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224009/PSICOLOGIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224104/DIETÈTICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224115/FARMACOLOGIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224210/FITOTERÀPIA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA7 - Reflexionar sobre les diferències existents entre fibra soluble i insoluble i la importància sobre
el sistema digestiu i el metabolisme

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA8Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224002/FISIOLOGIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224101/ALIMENTS
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224009/PSICOLOGIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224104/DIETÈTICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224115/FARMACOLOGIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224210/FITOTERÀPIA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA8 - Conèixer les fonts alimentàries de vitamines i minerals

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA9Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224002/FISIOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224101/ALIMENTS
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224009/PSICOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224104/DIETÈTICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224115/FARMACOLOGIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224210/FITOTERÀPIA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA9 - Reflexionar sobre les diferències entre vitamines liposolubles i hidrosolubles en quant a
aprofitament, funció, dipòsits i eliminació

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA10Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224002/FISIOLOGIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224101/ALIMENTS
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224009/PSICOLOGIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224104/DIETÈTICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224115/FARMACOLOGIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224210/FITOTERÀPIA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA10 - Conèixer les necessitats de vitamines i minerals i reflexionar sobre els factors que les determinen

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA11Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224002/FISIOLOGIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224101/ALIMENTS
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224009/PSICOLOGIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224104/DIETÈTICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224115/FARMACOLOGIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224210/FITOTERÀPIA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA11 - Valorar la transcendència sobre la salut d’intoxicacions per vitamines i minerals

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA12 Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224002/FISIOLOGIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224101/ALIMENTS
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224009/PSICOLOGIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224104/DIETÈTICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224115/FARMACOLOGIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224210/FITOTERÀPIA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA12 - Reflexionar sobre les funcions metabòliques que exerceixen aquests nutrients

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA13Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224002/FISIOLOGIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224101/ALIMENTS
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224009/PSICOLOGIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224104/DIETÈTICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224115/FARMACOLOGIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224210/FITOTERÀPIA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA13 - Evidenciar l’efecte dels macronutrients sobre la sensació de sacietat i gana

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA14Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224002/FISIOLOGIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224101/ALIMENTS
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224009/PSICOLOGIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224104/DIETÈTICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224115/FARMACOLOGIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224210/FITOTERÀPIA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA14 - Conèixer el paper del tracte digestiu en la nutrició i apreciar el paper dels pre-biòtics i
pro-biòtics sobre el tracte digestiu i el metabolisme

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA15Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224002/FISIOLOGIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224101/ALIMENTS
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224009/PSICOLOGIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224104/DIETÈTICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224115/FARMACOLOGIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224210/FITOTERÀPIA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA15 - Valorar l’efecte del sistema hormonal sobre la regulació metabòlic-nutricional

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA16Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224002/FISIOLOGIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224101/ALIMENTS
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224009/PSICOLOGIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224104/DIETÈTICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224115/FARMACOLOGIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224210/FITOTERÀPIA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA16 - Identifica els factors nutricionals i avalua el seu paper en l’activitat física

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA17Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224002/FISIOLOGIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224101/ALIMENTS
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224009/PSICOLOGIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224104/DIETÈTICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224115/FARMACOLOGIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224210/FITOTERÀPIA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA17 - Entendre els mecanismes fisiològics implicats en la nutrició i l’activitat física de
determinades poblacions

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA18Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224002/FISIOLOGIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224101/ALIMENTS
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224009/PSICOLOGIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224104/DIETÈTICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224115/FARMACOLOGIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224210/FITOTERÀPIA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA18 - Entendre, valorar i avaluar la importància de la hidratació en l’activitat física

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA19Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224002/FISIOLOGIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224101/ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224009/PSICOLOGIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224104/DIETÈTICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224115/FARMACOLOGIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224210/FITOTERÀPIA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA19 - Conèixer el concepte de suplement dietètic, doping i ajudes ergogèniques

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA20Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224002/FISIOLOGIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224101/ALIMENTS
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224009/PSICOLOGIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224104/DIETÈTICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224115/FARMACOLOGIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224210/FITOTERÀPIA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA20 - Identificar els mecanismes fisiològics que controlen el metabolisme per comprendre les pautes que
se segueixen en diverses condicions nutricionals i d’activitat física

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA21Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224002/FISIOLOGIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224101/ALIMENTS
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224009/PSICOLOGIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224104/DIETÈTICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224115/FARMACOLOGIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224210/FITOTERÀPIA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA21 - Entendre, valorar i avaluar el paper dels macronutrients en l’activitat física

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA22Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224002/FISIOLOGIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224101/ALIMENTS
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224009/PSICOLOGIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224104/DIETÈTICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224115/FARMACOLOGIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224210/FITOTERÀPIA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA22 - Entendre, valorar i avaluar el paper de les vitamines, minerals i oligoelements en l’activitat
física

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA23Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224002/FISIOLOGIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224101/ALIMENTS
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224009/PSICOLOGIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224104/DIETÈTICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224115/FARMACOLOGIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224210/FITOTERÀPIA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA23 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA24Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224002/FISIOLOGIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224101/ALIMENTS
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224009/PSICOLOGIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224104/DIETÈTICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224115/FARMACOLOGIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224210/FITOTERÀPIA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA24 - Conèixer a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i sobre l'expressió gènica

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA25Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224002/FISIOLOGIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224101/ALIMENTS
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224009/PSICOLOGIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224104/DIETÈTICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224115/FARMACOLOGIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224210/FITOTERÀPIA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA25 - Conèixer l'efecte dels polimorfismes sobre l'expressió gènica i sobre la interacció genes-dieta

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA26Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224002/FISIOLOGIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224101/ALIMENTS
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224009/PSICOLOGIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224104/DIETÈTICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224115/FARMACOLOGIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224210/FITOTERÀPIA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA26 - Conèixer els mecanismes moleculars de la interacció entre gens i dieta

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA27Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224002/FISIOLOGIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224101/ALIMENTS
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224009/PSICOLOGIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224104/DIETÈTICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224115/FARMACOLOGIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224210/FITOTERÀPIA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA27 - Adquirir els coneixements que donen suport al concepte de nutrició òptima i personalitzada

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA28Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224002/FISIOLOGIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224101/ALIMENTS
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224009/PSICOLOGIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224104/DIETÈTICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224115/FARMACOLOGIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224210/FITOTERÀPIA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA28 - Conèixer els fonaments de les interacciones entre gens i nutrients i el seu interès en la
prevenció i la seva susceptibilitat personal per al desenvolupament de les malalties del nostre

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA29Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224002/FISIOLOGIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224101/ALIMENTS
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224009/PSICOLOGIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224104/DIETÈTICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224115/FARMACOLOGIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224210/FITOTERÀPIA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA29 - Conèixer l’aplicació de la nutrigenòmica (genòmica, proteòmica, metabolòmica) als estudis
d’investigació nutricionals

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA30Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224002/FISIOLOGIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224101/ALIMENTS
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224009/PSICOLOGIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224104/DIETÈTICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224115/FARMACOLOGIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224210/FITOTERÀPIA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA30 - Aplicar, avaluar, demostrar i valorar les tècniques i les fonts d'informació en les bases de les
malalties, la nutrició i dietètica, aplicades a un tema concret

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
A2Dietoteràpia i nutrició artificial.
RA1Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224002/FISIOLOGIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224101/ALIMENTS
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224009/PSICOLOGIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224104/DIETÈTICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224115/FARMACOLOGIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224210/FITOTERÀPIA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA1 - Comprendre les causes de desnutrició en el pacient amb malaltia pulmonar obstructiva crònica,
fibrosi quística de pàncrees i insuficiència cardíaca, així com saber valorar el suport
nutricional en aquestes patologies

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA2Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224002/FISIOLOGIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224101/ALIMENTS
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224009/PSICOLOGIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224104/DIETÈTICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224115/FARMACOLOGIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224210/FITOTERÀPIA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA2 - Analitzar les diferents tècniques de suport nutricional (suplementació, alimentació bàsica
aplicada, nutrició enteral i parenteral): indicacions i contraindicacions, vies d'accés,
administració, composició, i complicacions

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA3Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224002/FISIOLOGIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224101/ALIMENTS
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224009/PSICOLOGIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224104/DIETÈTICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224115/FARMACOLOGIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224210/FITOTERÀPIA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA3 - Saber pautar una suplementació i una nutrició enteral

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA4Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224002/FISIOLOGIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224101/ALIMENTS
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224009/PSICOLOGIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224104/DIETÈTICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224115/FARMACOLOGIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224210/FITOTERÀPIA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA4 - Analitzar, valorar la necessitat de suport nutricional i saber aplicar les diferents modalitats de
suport nutricional (dietoteràpia, suplementació, nutrició enteral i nutrició parenteral) en
algunes malalties que comporten malnutrició: malalties de l'aparell digestiu, trastorns
neurològics, malalties renals, càncer, SIDA, i malalties reumàtiques

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA5Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224002/FISIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224101/ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224009/PSICOLOGIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224104/DIETÈTICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224115/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224210/FITOTERÀPIA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA5 - Conèixer les principals intervencions quirúrgiques que poden afectar l'estat nutricional,
comprendre les afectacions nutricionals que poden provocar, determinar els requeriments nutritius i
avaluar la necessitat de suport nutricional en els pacients sotmesos a aquest tipus d'intervencions

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA6Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224002/FISIOLOGIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224101/ALIMENTS
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224009/PSICOLOGIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224104/DIETÈTICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224115/FARMACOLOGIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224210/FITOTERÀPIA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA6 - Conèixer les situacions d'estrès metabòlic i la seva repercussió sobre l'estat nutricional i
també aprendre a valorar l'estat nutricional del pacient i la via de suport nutricional idònia en
situacions d'estrès metabòlic

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA7Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224002/FISIOLOGIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224101/ALIMENTS
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224009/PSICOLOGIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224104/DIETÈTICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224115/FARMACOLOGIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224210/FITOTERÀPIA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA7 - Comprendre les bases de la dietoteràpia bàsica

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA8Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224002/FISIOLOGIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224101/ALIMENTS
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224009/PSICOLOGIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224104/DIETÈTICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224115/FARMACOLOGIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224210/FITOTERÀPIA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA8 - Recordar les bases del diagnòstic, clínica i tractament de l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus
2, la hipertensió i la dislipèmia

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA9Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224002/FISIOLOGIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224101/ALIMENTS
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224009/PSICOLOGIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224104/DIETÈTICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224115/FARMACOLOGIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224210/FITOTERÀPIA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA9 - Saber com s'ha de plantejar l'abordatge dietètic en l'obesitat, la diabetis tipus 1 i tipus 2, la
hipertensió i la dislipèmia

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA10Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224002/FISIOLOGIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224101/ALIMENTS
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224009/PSICOLOGIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224104/DIETÈTICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224115/FARMACOLOGIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224210/FITOTERÀPIA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA10 - Comprendre la importància de la dieta per al tractament de l'obesitat, tant en adults com en nens,
i saber identificar els avantatges i els inconvenients de les diferents dietes hipocalòriques

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA11Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224002/FISIOLOGIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224101/ALIMENTS
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224009/PSICOLOGIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224104/DIETÈTICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224115/FARMACOLOGIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224210/FITOTERÀPIA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA11 - Saber valorar i entendre el concepte dieta única en el pacient amb risc cardiovascular

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA12Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224002/FISIOLOGIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224101/ALIMENTS
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224009/PSICOLOGIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224104/DIETÈTICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224115/FARMACOLOGIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224210/FITOTERÀPIA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA12 - Conèixer les bases dels trastorns innats del metabolisme i el tractament dietètic en els diferents
trastorns, especialment en la fenilcetonúria

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA13Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224002/FISIOLOGIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224101/ALIMENTS
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224009/PSICOLOGIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224104/DIETÈTICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224115/FARMACOLOGIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224210/FITOTERÀPIA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA13 - Conèixer la influència de la malnutrició en la funció respiratòria i cardíaca

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA14Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224002/FISIOLOGIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224101/ALIMENTS
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224009/PSICOLOGIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224104/DIETÈTICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224115/FARMACOLOGIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224210/FITOTERÀPIA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA14 - Diferenciar l'al lèrgia alimentària de la intolerància alimentària i conèixer les dietes
d'exclusió per al tractament d'aquests trastorns

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA15Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224002/FISIOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224101/ALIMENTS
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224009/PSICOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224104/DIETÈTICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224115/FARMACOLOGIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224210/FITOTERÀPIA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA15 - Saber aplicar la sistemàtica de l'abordatge dietètic del pacient en diferents patologies:
història dietètica, objectius concrets i elaboració de recomanacions específiques

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA16Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224002/FISIOLOGIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224101/ALIMENTS
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224009/PSICOLOGIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224104/DIETÈTICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224115/FARMACOLOGIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224210/FITOTERÀPIA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA16 - Saber calcular la dieta específica i saber fer unes recomanacions generals i específiques per al
pacient amb sobrepès i obesitat, diabetis tipus 1 i 2, dislipèmia i hipertensió arterial

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA17Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224002/FISIOLOGIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224101/ALIMENTS
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224009/PSICOLOGIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224104/DIETÈTICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224115/FARMACOLOGIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224210/FITOTERÀPIA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA17 - Conèixer la fisiopatologia del dèficit de ferro, àcid fòlic i vitamina B12 i les recomanacions
dietètiques en cada cas

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA18Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224002/FISIOLOGIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224101/ALIMENTS
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224009/PSICOLOGIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224104/DIETÈTICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224115/FARMACOLOGIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224210/FITOTERÀPIA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA18 - Conèixer les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA19Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224002/FISIOLOGIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224101/ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224009/PSICOLOGIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224104/DIETÈTICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224115/FARMACOLOGIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224210/FITOTERÀPIA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA19 - Conèixer el contingut, els objectius i l'aplicació de totes les dietes hospitalàries així com
adquirir els coneixements necessaris per elaborar els menús, el manual, i les derivacions de totes
les dietes de l'hospital

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA20Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224002/FISIOLOGIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224101/ALIMENTS
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224009/PSICOLOGIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224104/DIETÈTICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224115/FARMACOLOGIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224210/FITOTERÀPIA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA20 - Saber planificar menús hospitalaris i dietes especials amb l'objectiu de donar un bon servei i una
bona qualitat nutricional als pacients ingressats

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA21Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224002/FISIOLOGIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224101/ALIMENTS
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224009/PSICOLOGIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224104/DIETÈTICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224115/FARMACOLOGIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224210/FITOTERÀPIA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA21 - Manejar les taules de composició d'aliments per tal de calcular i verificar el contingut
nutricional d'una dieta

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA22Confeccionar diferents menús i receptes
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224002/FISIOLOGIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224101/ALIMENTS
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224009/PSICOLOGIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224104/DIETÈTICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224115/FARMACOLOGIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224210/FITOTERÀPIA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA22 - Confeccionar diferents menús i receptes

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA23Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224002/FISIOLOGIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224101/ALIMENTS
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224009/PSICOLOGIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224104/DIETÈTICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224115/FARMACOLOGIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224210/FITOTERÀPIA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA23 - Coneguen les causes de desnutrició induïdes per la malaltia

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA24Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224002/FISIOLOGIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224101/ALIMENTS
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224009/PSICOLOGIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224104/DIETÈTICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224115/FARMACOLOGIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224210/FITOTERÀPIA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA24 - Conèixer les bases i saber confeccionar dietes específiques prèvies a tests diagnòstics

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA25Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224002/FISIOLOGIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224101/ALIMENTS
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224009/PSICOLOGIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224104/DIETÈTICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224115/FARMACOLOGIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224210/FITOTERÀPIA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA25 - Saber dissenyar la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions dietètiques per a pacients
amb insuficiència renal

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA26Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224002/FISIOLOGIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224101/ALIMENTS
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224009/PSICOLOGIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224104/DIETÈTICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224115/FARMACOLOGIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224210/FITOTERÀPIA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA26 - Saber aplicar un suport nutricional i realitzar recomanacions alimentàries per pacients amb
malabsorció, cirrosi hepàtica, intolerància a hidrats de carboni i malaltia celíaca

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA27Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224002/FISIOLOGIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224101/ALIMENTS
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224009/PSICOLOGIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224104/DIETÈTICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224115/FARMACOLOGIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224210/FITOTERÀPIA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA27 - Conèixer les característiques, tipus i limitacions de la dieta per a la Insuficiència Renal.
Exposar la base per la confecció de la dieta per racions de proteïnes i les recomanacions
dietètiques adequades en els pacients amb trastorns renals

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA28Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224002/FISIOLOGIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224101/ALIMENTS
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224009/PSICOLOGIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224104/DIETÈTICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224115/FARMACOLOGIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224210/FITOTERÀPIA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA28 - Conèixer i saber identificar els diferents factors de risc nutricional

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA29Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224002/FISIOLOGIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224101/ALIMENTS
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224009/PSICOLOGIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224104/DIETÈTICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224115/FARMACOLOGIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224210/FITOTERÀPIA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA29 - Treball de fi de grau: MAtèria transversal el treball del qual es realitzarà associat a diferents
matèries

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
A3Estructura i funció del cos humà.
RA1Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224002/FISIOLOGIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224101/ALIMENTS
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224009/PSICOLOGIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224104/DIETÈTICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224115/FARMACOLOGIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224210/FITOTERÀPIA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA1 - Comprendre, reflexionar i prendre consciència del funcionament del cos humà en condicions de salut
per entendre les possibles alteracions patològiques.

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA2Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224002/FISIOLOGIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224101/ALIMENTS
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224009/PSICOLOGIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224104/DIETÈTICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224115/FARMACOLOGIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224210/FITOTERÀPIA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA2 - Conèixer la unitat orgànica i funcional que constitueix l'aparell locomotor en estat de salut.

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA3Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224002/FISIOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224101/ALIMENTS
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224009/PSICOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224104/DIETÈTICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224115/FARMACOLOGIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224210/FITOTERÀPIA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA3 - Conèixer l'anatomia del sistema nerviós i la seva importància en la integració de les funcions
de la resta de l'organisme en estat de salut.

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA4Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224002/FISIOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224101/ALIMENTS
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224009/PSICOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224104/DIETÈTICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224115/FARMACOLOGIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224210/FITOTERÀPIA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA4 - Conèixer l'anatomia dels diferents aparells i sistemes del organisme humà en estat de salut, amb
especial rellevància del digestiu i del cardiovascular.

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA5Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224002/FISIOLOGIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224101/ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224009/PSICOLOGIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224104/DIETÈTICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DEL SISTEMA SANITARI
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224115/FARMACOLOGIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224116/SEGURETAT I HIGIENE DELS ALIMENTS
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224122/TOXICOLOGIA ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224126/PLANIFICAR PROGRAMES D'EDUCACIÓ NUTRICIONAL
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224127/EPIDEMIOLOGIA NUTRICIONAL I METODOLOGIA DE LA RECERCA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224117/ECONOMIA I GESTIÓ ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224118/QUALITAT I LEGISLACIÓ ALIMENTÀRIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224119/RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224123/PRÀCTIQUES CLÍNIQUES
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224124/PRÀCTIQUES DE RESTAURACIÓ COL·LECTIVA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224128/NUTRICIÓ COMUNITÀRIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224301/TREBALL DE FI DE GRAU
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224401/PRÀCTICUM OPCIONAL
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224402/PRÀCTIQUES COMUNITÀRIES
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224202/ESTUDIS EN EL MARC DE LA MOBILITAT
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224205/CIRURGIA DE L'OBESITAT I METABÒLICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224207/NUTRICIÓ I ACTIVITAT FÍSICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224208/NUTRICIÓ I IMMUNITAT
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224210/FITOTERÀPIA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224211/ALIMENTS PER A FINALITATS SANITÀRIES ESPECÍFIQUES
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224212/NUTRICIÓ EN SITUACIONS D'EMERGÈNCIA I COOPERACIÓ
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224213/ALIMENTS FERMENTATS
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224215/COACHING NUTRICIONAL
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224216/BIOÈTICA CLÍNICA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224217/ERGONOMIA APLICADA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224220/INTRODUCCIÓ PRÀCTICA A LA RECERCA
    RA5 - Conèixer les etapes del desenvolupament embrionari i els mecanismes cel·lulars que intervenen per
a l'establiment del pla corporal de l'organisme humà.

14224221/LECTURA CRÍTICA DE LA LITERATURA MÈDICA
 RA6Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224001/BIOQUÍMICA I BIOLOGIA MOLECULAR
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224002/FISIOLOGIA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224003/BASES D`EDUCACIÓ, ÈTICA I COMUNICACIÓ
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224004/BIOLOGIA CEL·LULAR I FONAMENTS DE GENÈTICA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224005/QUÍMICA I FÍSICA APLICADA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224006/ANATOMIA I HISTOLOGIA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224007/BASES DE LA DOCUMENTACIÓ I RECERCA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224101/ALIMENTS
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224120/HISTÒRIA I ANTROPOLOGIA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224008/BIOESTADÍSTICA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224009/PSICOLOGIA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224102/CIÈNCIA I TECNOLOGIA DELS ALIMENTS
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224104/DIETÈTICA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224105/NUTRICIÓ HUMANA I METABOLISME
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224112/FONAMENTS DE LA NUTRICIÓ HUMANA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224113/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ I
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224114/FISIOPATOLOGIA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224121/MICROBIOLOGIA GENERAL
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224125/SALUT PÚBLICA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224103/TECNOLOGIA CULINÀRIA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224106/DIETOTERÀPIA I
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224107/DIETOTERÀPIA II
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224108/NUTRICIÓ EN DIFERENTS ETAPES DE LA VIDA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224109/INTEGRACIÓ DE LA NUTRICIÓ II
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224110/SUPORT NUTRICIONAL I ÈTICA
    RA6 - Definir els conceptes bàsics sobre l'estructura, la composició química i funcions de cada un dels
components cel·lulars per reconèixer i saber diferenciar el paper de cada un d'ells.

14224111/ORGANITZACIÓ I GESTIÓ D