2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Des.

El Màster de Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament és un ensenyament interuniversitari i la informació de les assignatures es troba publicada a la pàgina web de la Universitat de Granada: http://escuelaposgrado.ugr.es/static/EP_Management/*/showCard/M36/56/1

En quant a la informació del màster relacionat amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, podeu consultar el següent enllaç: http://www.urv.cat/masters_oficials/condicionaments_genetics.html