2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Des.

El Màster de Condicionants Genètics, Nutricionals i Ambientals del Creixement i del Desenvolupament és un ensenyament interuniversitari i la informació de les assignatures es troba publicada a la pàgina web de la Universitat de Granada: http://masteres.ugr.es/nutrenvigen/pages/ficha

Les guies docents de les assignatures les podeu consultar en el següent enllaç: http://masteres.ugr.es/nutrenvigen/pages/info_academica/guias-docentes-asignaturas

En quant a la informació del màster relacionat amb la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la URV, podeu consultar el següent enllaç:http://www.urv.cat/ca/estudis/masters/oferta/condicionants-genetics/pla-estudis/