2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Ciències del Sistema Nerviós (2015)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
14635103 DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES 1Q
Obligatòria 6
14635102 NEUROANATOMIA 1Q
Obligatòria 6
14635101 NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA 1Q
Obligatòria 6
14635301 TREBALL DE FI DE MÀSTER 2Q conv. única
Treball fi de màster 20
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
14635201 BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA 1Q
Optativa 5
14635212 DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL 1Q
Optativa 9
14635213 IMATGE PER ECOGRAFIA 1Q
Optativa 4
14635206 MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA 1Q
Optativa 4
14635214 NEUROANATOMIA DEL DOLOR 1Q
Optativa 4
14635208 NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA 1Q
Optativa 4
14635210 PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA 1Q
Optativa 4
14635211 VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS 1Q
Optativa 4
14635202 EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA 2Q
Optativa 4
14635203 EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA 2Q
Optativa 3
14635204 MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ 2Q
Optativa 8
14635205 MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA 2Q
Optativa 4
14635207 MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS 2Q
Optativa 4
14635209 OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS 2Q
Optativa 3
14635215 PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR 2Q
Optativa 4
14635216 PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT 2Q
Optativa 4
14635217 PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC 2Q
Optativa 4