2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
A A 
català 
 
 
Primer CursOptativa
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
4
6
3
5
1
0
1
NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
1
4
6
3
5
1
0
2
NEUROANATOMIA
1
4
6
3
5
1
0
3
DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
1
4
6
3
5
3
0
1
TREBALL DE FI DE MÀSTER
1
4
6
3
5
2
0
1
BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
1
4
6
3
5
2
0
2
EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
1
4
6
3
5
2
0
3
EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
1
4
6
3
5
2
0
4
MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
1
4
6
3
5
2
0
5
MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
1
4
6
3
5
2
0
6
MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
1
4
6
3
5
2
0
7
MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
1
4
6
3
5
2
0
8
NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
1
4
6
3
5
2
0
9
OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
1
4
6
3
5
2
1
0
PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
1
4
6
3
5
2
1
1
VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
1
4
6
3
5
2
1
2
DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
1
4
6
3
5
2
1
3
IMATGE PER ECOGRAFIA
1
4
6
3
5
2
1
4
NEUROANATOMIA DEL DOLOR
1
4
6
3
5
2
1
5
PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
1
4
6
3
5
2
1
6
PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
1
4
6
3
5
2
1
7
PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A1Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós
RA1Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures del sistema nerviós

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA4Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635102/NEUROANATOMIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA4 - Interpretar i definir els sistemes neurals i estructures del sistema nerviós

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A2Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas
RA1Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en àmbits nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d’estudi

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Formular hipòtesis, dissenyar experiments i aplicar la metodologia estadística adequada en cada
cas

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A3Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per a formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
RA1Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics. Saber informar-se en l’àmbit de
la neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Seleccionar i aplicar els dissenys d'investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A4Planificar, executar i explicar experiments i assajos clínics
RA1Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Seleccionar i aplicar els dissenys d’investigació, els procediments per formular i contrastar
hipòtesis i la interpretació de resultats en els estudis de neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Planificar, executar i explicar experiments i assaigs clínics. Saber informar-se en l'àmbit de la
neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A5Manejar la bibliografia científica i específicament en l’àmbit de la neurociència
RA1Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Gestionar la bibliografia científica i específicament en l'àmbit de la neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Manejar la bibliografia científica
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Manejar la bibliografia científica

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A6Elaborar un projecte d’investigació o assaig clínic
RA1Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Realitzar un projecte, memòria o estudi, en el qual apliqui i desenvolupi els coneixements
adquirits en el si del Màster

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Tenir la capacitat per utilitzar els coneixements, destreses i habilitats anteriors per elaborar un
projecte d'investigació o assaig clínic

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
A7Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assajos clínics dins de l’àmbit de la neurociència
RA1Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigit o autònom

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Identificar i investigar, de forma autònoma o original, problemes susceptibles de ser resolts
mitjançant estudis científics o assaigs clínics dins l'àmbit de la neurociència

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B1Aprendre a aprendre.
RA16Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Interpretar y definir els sistemes neurals y estructures implicades en el control motor normal y
patològic

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Comprendre en profunditat els principis bàsics en que es fonamenta la neurotoxicologia i la
psicofarmacologia

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Desenvolupar les bases per comprendre els mecanismes d’acció de les substàncies neurotòxiques
(tòxics ambientals, drogues d’abús y fàrmacs)

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA20Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635102/NEUROANATOMIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA20 - Comprendre i definir els sistemes neurals i estructures implicades en la conducta normal y
patològica

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA21Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635102/NEUROANATOMIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA21 - Identificar els factors biològics i ambientals que incrementen la vulnerabilitat dels subjectes als
neurotòxics

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA22Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635102/NEUROANATOMIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA22 - Comprendre les diferències biològiques i psicològiques al llarg del cicle vital

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA23Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635102/NEUROANATOMIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA23 - Adjudicar el dolor d’un pacient a la presència de punts gallet miofascials en els músculs
corresponents, gràcies al coneixement dels patrons de dolor referit d’aquests músculs i de les
seves característiques semiològiques

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA24Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635102/NEUROANATOMIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA24 - Explicar los canvis fisiològics i estructurals que es poden produir com conseqüència de
l’aplicació de les tècniques conservadores i invasives de tractament dels PGM

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA25Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635102/NEUROANATOMIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA25 - Realitzar l'exploració manual (Saber identificar bandes tenses, punts gallet miofascials, provocar
la resposta d'espasme local) i instrumental dels músculs

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA26Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635102/NEUROANATOMIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA26 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA27Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635102/NEUROANATOMIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA27 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B2Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris relacionats amb el camp d’estudi
RA16Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns
nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva
àrea d'estudi

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Integrar els coneixements teòrics amb les realitats a les quals es poden aplicar

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de
l'àmbit

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B3Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia del camp d’estudi, en un context
d’investigació
RA16Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Integrar diverses teories o models fent una síntesi personal i creativa adaptada a les necessitats
professionals pròpies

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Comprendre i qüestionar els models teòrics d'una disciplina i indagar en noves àrees de
coneixement

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA20Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA20 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B4Treballar amb responsabilitat i iniciativa
RA16Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Elaborar una estratègia realista per resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d’estudi

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d’idees, sovint en un context d’investigació

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Posseir les habilitats d’aprenentatge que els permetin continuar estudiant d’una manera que
hauria de ser en gran mesura autodirigida o autònoma

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Concretar els objectius a llarg termini en objectius operatius

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA20Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA21Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635102/NEUROANATOMIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA21 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA22Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635102/NEUROANATOMIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA22 - Jutjar els riscos i complicacions generals de les tècniques conservadores de punció

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA23Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635102/NEUROANATOMIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA23 - Tractar les disfuncions del sistema neuromusculoesquelètic tant de manera conservadora com
invasiva, respectant les contraindicacions i evitant els perills derivats de la seva execució, tant
pel fisioterapeuta com per al pacient

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA24Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635102/NEUROANATOMIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA24 - Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació
que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques
vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA25Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635102/NEUROANATOMIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA25 - Aplicar les tècniques apreses en contextos concrets

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B5Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge

RA16Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Incorporar els aprenentatges proposats pels experts i mostrar una actitud activa per assimilar-los

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Fomentar que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l’equip

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Mostrar respecte pels drets fonamentals i de igualtat entre homes i dones

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Col·laborar activament en la planificació del treball en equip, la distribució de les tasques i
els terminis requerits

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA20Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635102/NEUROANATOMIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA20 - Diferenciar i utilitzar els diferents tipus de raonament clínic i l'evidència científica en la
presa de decisions terapèutiques. Demostrar un alt nivell de destresa manual i altres tècniques de
teràpia física per a la mobilització muscular

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA21Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635102/NEUROANATOMIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA21 - Discriminar els pacients que pateixen afeccions del sistema neuromusculoesquelètic que estan fora
de l'àmbit de la fisioteràpia i derivar al professional corresponent, així com saber derivar als
pacients que tracta el fisioterapeuta i que requereixen, a més, d'altres professionals

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA22Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635102/NEUROANATOMIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA22 - Desenvolupar l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de valorar la realitat professional

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA23Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635102/NEUROANATOMIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA23 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA24Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA24 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA25Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635102/NEUROANATOMIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA25 - Facilitar la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen en
l'equip

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o àmbits
tècnics concrets
RA16Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Utilitzar software per comunicació en línia: eines interactives (web, Moodle, blocs), correu
electrònic, foros, xat, videoconferències, eines de treball col·laboratiu, etc. Utilitzar les TIC
de forma habitual i saber adaptar-les a les seves necessitats

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Proposar noves idees, oportunitats o solucions a problemes i / o processos coneguts

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B7Sensibilització en temes mediambientals
RA10Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635102/NEUROANATOMIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA10 - Jutjar els riscos derivats de l’exposició de neurotòxics i psicofàrmacs. Ser capaços
d’identificar els factors ambientals susceptibles d’alterar la conducta de l’organisme, i
valorar els riscos derivats de l’exposició a substàncies neuroactives (neurotòxics i

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA11Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635102/NEUROANATOMIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA11 - Elaborar una estratègia sostenible des d’una perspectiva interdisciplinària, considerant la
situació global i els reptes que planteja

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
B8Gestionar projectes tècnics i d’investigació o innovació
RA16Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA16 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA17Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635102/NEUROANATOMIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA17 - Valorar i jerarquitzar les necessitades i recursos en un context real d’intervenció, prioritzant
les necessitats que han de ser objecte del projecte

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA18Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA18 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA19Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635102/NEUROANATOMIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA19 - Redactar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre
adequat, i il·lustrar conceptes utilitzant correctament les convencions (formats, títols, peus,
llegendes, etc)

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA20Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA20 - Decidir el que s’ha de mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho de
d'acord amb la seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA21Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635102/NEUROANATOMIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA21 - Elaborar una estratègia realista per a resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinaris
relacionats amb el camp d'estudi

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA22Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635102/NEUROANATOMIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA22 - Decidir el que cal mostrar en relació amb el treball / projecte fet, i aconseguir-ho d'acord amb la
seva planificació en el termini previst

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA23Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635102/NEUROANATOMIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA23 - Valorar i jerarquitzar les necessitats i recursos en un context real d'intervenció, prioritzant les
necessitats que han de ser objecte del projecte

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635102/NEUROANATOMIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635102/NEUROANATOMIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635102/NEUROANATOMIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635102/NEUROANATOMIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635102/NEUROANATOMIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635102/NEUROANATOMIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635102/NEUROANATOMIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635102/NEUROANATOMIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635102/NEUROANATOMIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635102/NEUROANATOMIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635102/NEUROANATOMIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA1 - Identifica necessitats de formació

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635102/NEUROANATOMIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635102/NEUROANATOMIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635101/NEUROBIOLOGIA I NEUROFISIOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635102/NEUROANATOMIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635103/DISSENYS D'INVESTIGACIÓ I ANÀLISI DE DADES
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635301/TREBALL DE FI DE MÀSTER
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635201/BASES DE LA NEUROTOXICOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635202/EPIDEMIOLOGIA I SALUT PÚBLICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635203/EPIGENÈTICA I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635204/MANIPULACIÓ D'ANIMALS D'EXPERIMENTACIÓ
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635205/MODELS ANIMALS: PROCESSOS COGNITIUS I PSICOPATOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635206/MODELS EXPERIMENTALS IN VITRO I TÈCNIQUES DE NEUROQUÍMICA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635207/MODELS EXPERIMENTALS DE VULNERABILITAT EN TRASTORNS NEUROPSIQUIÀTRICS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635208/NEUROENDOCRINOLOGIA I NEUROIMMUNOLOGIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635209/OBESITAT I ADDICCIÓ: SISTEMES NEUROQUÍMICS COMUNS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635210/PSICOFARMACOLOGIA: BASES I RECERCA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635211/VALORACIÓ FUNCIONAL DEL SISTEMA NERVIÓS
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635212/DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT (CONSERVADOR I INVASIU) DE LA SÍNDROME DEL DOLOR MIOFASCIAL
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635213/IMATGE PER ECOGRAFIA
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635214/NEUROANATOMIA DEL DOLOR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635215/PUNCIÓ SECA EN L'ÀREA DE L'ARTICULACIÓ TEMPOROMANDIBULAR
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635216/PUNCIÓ SECA EN SITUACIONS D'ESPASTICITAT
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

14635217/PUNCIÓ SECA EN SÒL PÈLVIC