2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Ciències del Treball (2001)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15042001 ANÀLISI DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS Primero
Troncal 6
15042003 ANÀLISI INTERN DE RECURSOS Primero
Troncal 4.5
15042009 TEORIES I MODELS Primero
Troncal 4.5
15042101 ESTADÍSTICA BÀSICA I MÈTODES QUANTITATIUS Primero
Obligatoria 4.5
15042002 GESTIÓ DE QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA Segundo
Troncal 6
15042004 GESTIÓ DE L'ACOMPLIMENT I LA COMPENSACIÓ Segundo
Troncal 4.5
15042007 DRET DE L´OCUPACIÓ Segundo
Troncal 6
15042102 SISTEMES D´INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Segundo
Obligatoria 4.5
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15042005 TEORIES DEL MERCAT DE TREBALL Primero
Troncal 6
15042008 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Primero
Troncal 6
15042011 ANÀLISI I GESTIÓ DE LA NEGOCIACIÓ I EL CONFLICTE Primero
Troncal 6
15042103 FISCALITAT DEL TREBALL Primero
Obligatoria 4.5
15042006 DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL Segundo
Troncal 6
15042010 SISTEMA NORMATIU DE LES RELACIONS LABORALS Segundo
Troncal 4.5
15042012 ESTRATÈGIA EN LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES Segundo
Troncal 6
15042104 GESTIÓ INTERNA DE L´EMPRESA Segundo
Obligatoria 4.5
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15042201 SISTEMES DE RELACIONS LABORALS COMPARADES Primero
Optativa 6
15042202 APRENENTATGE DE LES ORGANITZACIONS Primero
Optativa 4.5
15042203 GESTIÓ PER COMPETÈNCIES Primero
Optativa 4.5
15042206 RÈGIM JURÍDIC DEL MEDI AMBIENT Primero
Optativa 6
15042208 SISTEMA POLÍTIC I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Primero
Optativa 4.5
15042210 QUALITAT DE VIDA LABORAL Primero
Optativa 4.5
15042204 ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA Segundo
Optativa 4.5
15042205 ANÀLISI MULTIVARIANT Segundo
Optativa 4.5
15042207 DRET PENAL DE L´EMPRESA Segundo
Optativa 4.5
15042209 DRET DEL TREBALL EN L´ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Segundo
Optativa 4.5