2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Ciències del Treball (2001)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15042001 ANÀLISI DE LA GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DE RECURSOS HUMANS Primer
Troncal 6
15042003 ANÀLISI INTERNA DE RECURSOS Primer
Troncal 4.5
15042101 ESTADÍSTICA BÀSICA I MÈTODES QUANTITATIUS Primer
Obligatòria 4.5
15042007 DRET DE L'OCUPACIÓ Segon
Troncal 6
15042002 GESTIÓ DE QUALITAT I AUDITORIA DEL SISTEMA Segon
Troncal 6
15042004 GESTIÓ DEL COMPLIMENT I LA COMPENSACIÓ Segon
Troncal 4.5
15042102 SISTEMES D'INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ EN LES ORGANITZACIONS Segon
Obligatòria 4.5
15061024 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Troncal 6
15042009 TEORIES I MODELS Segon
Troncal 4.5
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15042008 ANÀLISI DE POLÍTIQUES PÚBLIQUES Primer
Troncal 6
15042011 ANÀLISI I GESTIÓ DE LA NEGOCIACIÓ I EL CONFLICTE Primer
Troncal 6
15042103 FISCALITAT DEL TREBALL Primer
Obligatòria 4.5
15042005 TEORIES DEL MERCAT DE TREBALL Primer
Troncal 6
15042006 DINÀMICA DEL MERCAT DE TREBALL Segon
Troncal 6
15042012 ESTRATÈGIA EN LA PREVENCIÓ DE CONFLICTES Segon
Troncal 6
15042104 GESTIÓ INTERNA DE L'EMPRESA Segon
Obligatòria 4.5
15042010 SISTEMA NORMATIU DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Troncal 4.5
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15042203 GESTIÓ PER COMPETÈNCIES Primer
Optativa 4.5
15042210 QUALITAT DE VIDA LABORAL Primer
Optativa 4.5
15042206 RÈGIM JURÍDIC DEL MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
15042208 SISTEMA POLÍTIC I ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES Primer
Optativa 4.5
15042201 SISTEMES DE RELACIONS LABORALS COMPARADES Primer
Optativa 6
15042205 ANÀLISI MULTIVARIANT Segon
Optativa 4.5
15042202 APRENENTATGE DE LES ORGANITZACIONS Segon
Optativa 4.5
15042209 DRET DEL TREBALL EN L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA Segon
Optativa 4.5
15042207 DRET PENAL DE L'EMPRESA Segon
Optativa 4.5
15061208 DRET SOCIETARI Segon
Optativa 4.5
15042204 ECONOMIA SOCIAL I COOPERATIVA Segon
Optativa 4.5