2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Treball Social (2001)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15051001 ELEMENTS DEL DRET PÚBLIC Primer
Troncal 6
15051102 ESTADÍSTICA APLICADA A LES CIÈNCIES SOCIALS Primer
Obligatòria 6
15051014 FONAMENTS DEL TREBALL SOCIAL Primer
Troncal 7.5
15051003 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primer
Troncal 4.5
15051005 PSICOLOGIA BÀSICA Primer
Troncal 4.5
15051009 ESTRUCTURA DELS SERVEIS SOCIALS Segon
Troncal 6
15051015 HABILITATS I TÈCNIQUES EN TREBALL SOCIAL Segon
Troncal 7.5
15051006 PSICOLOGIA EVOLUTIVA Segon
Troncal 4.5
15051012 SOCIOLOGIA Segon
Troncal 7.5
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15051013 ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
15051016 METODOLOGIA DE LA INTERVENCIÓ EN TREBALL SOCIAL Primer
Troncal 7.5
15051007 PSICOLOGIA SOCIAL Primer
Troncal 4.5
15051010 SERVEIS SOCIALS I SERVEIS DE BENESTAR SOCIAL Primer
Troncal 7.5
15051002 ELEMENTS DE DRET PRIVAT Segon
Troncal 4.5
15051017 PRÀCTICUM D'INTERVENCIÓ Segon
Troncal 16.5
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15051004 POLÍTICA SOCIAL Primer
Troncal 6
15051008 SALUT PÚBLICA I TREBALL SOCIAL Primer
Troncal 4.5
15051101 DEONTOLOGIA DEL TREBALL SOCIAL Segon
Obligatòria 4.5
15051011 GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DELS SERVEIS SOCIALS Segon
Troncal 4.5
15051018 TREBALL SOCIAL COMUNITARI Segon
Troncal 6
15051019 PRÀCTICUM D'INVESTIGACIÓ APLICADA Anual
Troncal 9
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15051202 ELEMENTS D'ECONOMIA Primer
Optativa 4.5
15051210 TREBALL SOCIAL EN LA FAMÍLIA I LA INFÀNCIA Primer
Optativa 4.5
15051208 TREBALL SOCIAL I DROGODEPENDÈNCIES Primer
Optativa 4.5
15051206 TREBALL SOCIAL I MARGINACIÓ Primer
Optativa 4.5
15051203 TREBALL SOCIAL I TERCERA EDAT Primer
Optativa 4.5
15051207 INTERVENCIÓ SOCIAL EN L'ÀMBIT DE LA SALUT MENTAL Segon
Optativa 4.5
15051201 PEDAGOGIA SOCIAL Segon
Optativa 4.5
15051205 PSICOSOCIOLOGIA I DINÀMICA DE GRUPS Segon
Optativa 4.5
15051204 TREBALL SOCIAL I DISCAPACITATS Segon
Optativa 4.5