2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Treball Social (2001)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
11161104 ANÀLISI DEL COMPORTAMENT PSICOSOCIAL: ESTRATÈGIES I MÈTODES Primer
Obligatòria 4.5
12102201 ANTROPOLOGIA Primer
Optativa 6
12102008 ANTROPOLOGIA POLÍTICA Primer
Troncal 6
11091016 ASPECTES DIDÀCTICS I ORGANITZATIUS DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 6
278481 BASES METODOLÒGIQUES PER PROMOCIONAR LA SALUT A LA COMUNITAT Primer
4.5
11091010 BASES PEDAGÒGIQUES DE L'EDUCACIÓ ESPECIAL Primer
Troncal 4.5
12122211 CORRECCIÓ I GESTIÓ DE TEXTOS CATALANS Primer
Optativa 6
278284 CREACIÓ D'EMPRESES Primer
Segon
3
12092115 DESENVOLUPAMENT REGIONAL I LOCAL Primer
Obligatòria 6
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Primer
Optativa 6
21011004 DRET APLICAT AL SECTOR TURÍSTIC Primer
Troncal 6
15073234 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Primer
Optativa 4.5
17071109 ECONOMIA Primer
Obligatòria 6
11091222 EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
12082015 EL MÓN ACTUAL I Primer
Troncal 6
17071004 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
278596 ESTUDIS EN EL MARC D'ACORDS DE MOBILITAT Primer
Segon
4.5
12122221 FOLKLORE NARRATIU CATALÀ Primer
Optativa 6
12091203 GEOGRAFIA D'EUROPA III. LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 6
12091202 GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I Primer
Optativa 6
21011103 GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES I D'OCI Primer
Obligatòria 6
12091204 GEOGRAFIA DELS PAÏSOS SUBDESENVOLUPATS Primer
Optativa 6
12092011 GEOGRAFIA FÍSICA APLICADA I. GEOMORFOLOGIA I BIOGEOGRAFIA Primer
Troncal 6
12091110 GEOGRAFIA FÍSICA I MEDI AMBIENT Primer
Obligatòria 6
12092216 GEOGRAFIA SOCIAL Primer
Optativa 6
21011215 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES Primer
Optativa 6
21011218 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN INSTAL·LACIONS D'OCI Primer
Optativa 6
21011212 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN RESTAURACIÓ Primer
Optativa 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Primer
Optativa 6
12083216 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12081011 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL I Primer
Troncal 6
12082020 HISTÒRIA D'AMÈRICA I Primer
Troncal 6
12102005 HISTÒRIA DE L'ANTROPOLOGIA Primer
Troncal 6
12082241 HISTÒRIA DE ROMA Primer
Optativa 6
12083223 HISTÒRIA ECONÒMICA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL Primer
Optativa 6
12083207 HISTÒRIA MEDIEVAL D'ESPANYA I Primer
Optativa 6
12081010 HISTÒRIA MODERNA DE LA CORONA D'ARAGÓ Primer
Troncal 6
15072241 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
278553 INTRODUCCIÓ A LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL Primer
4.5
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
11091205 INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA Primer
Optativa 4.5
15072228 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4.5
15072229 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4.5
11141035 LINGÜÍSTICA (FRANCÈS) Primer
Troncal 4.5
12122230 LITERATURA CATALANA ACTUAL Primer
Optativa 6
12121115 LITERATURA GREGA Primer
Obligatòria 6
12121117 LITERATURA LLATINA Primer
Obligatòria 6
12121102 LLATÍ VULGAR Primer
Obligatòria 6
12141008 LLENGUA ALEMANYA I Primer
Troncal 6
12131010 LLENGUA FRANCESA I Primer
Troncal 6
12131106 LLENGUA FRANCESA II Primer
Obligatòria 6
12121014 LLENGUA I LITERATURA GREGA I Primer
Troncal 6
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC Primer
Troncal 6
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primer
Optativa 4.5
12121208 MITOLOGIA CLÀSSICA Primer
Optativa 6
12082019 PALEOGRAFIA I DIPLOMÀTICA. EPIGRAFIA I NUMISMÀTICA Primer
Troncal 6
12092217 PLANIFICACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA Primer
Optativa 6
11161007 PSICOLOGIA DE LA MEMÒRIA Primer
Troncal 6
15072240 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primer
Optativa 4.5
12082243 RELIGIOSITAT MEDIEVAL Primer
Optativa 6
12102216 SEXE, GÈNERE I AMOR Primer
Optativa 6
21011104 SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI Primer
Obligatòria 6
15061216 TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Primer
Optativa 4.5
12082022 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS I Primer
Troncal 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
278480 APLICACIÓ INTERDISCIPLINÀRIA DE L'EDUCACIÓ PER LA SALUT A LA COMUNITAT Segon
4.5
15042202 APRENENTATGE DE LES ORGANITZACIONS Segon
Optativa 4.5
11161101 APRENENTATGE I CONDICIONAMENT Segon
Obligatòria 4.5
12082234 ARQUITECTURA GREGA I ROMANA Segon
Optativa 6
12073221 ART I RELIGIÓ Segon
Optativa 6
12092222 AVALUACIÓ D'IMPACTES AMBIENTALS Segon
Optativa 6
278582 CIUTADANIA, IMMIGRACIÓ I MULTICULTURALITAT Segon
4.5
12091206 CLIMATOLOGIA ANALÍTICA Segon
Optativa 6
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
12122225 CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA Segon
Optativa 6
12092117 DESENVOLUPAMENT RURAL Segon
Obligatòria 6
11161103 DESENVOLUPAMENT SOCIOAFECTIU Segon
Obligatòria 4.5
17071013 ECONOMIA D'EMPRESA Segon
Troncal 4.5
12122223 EDICIÓ FILOLÒGICA DE TEXTOS CATALANS Segon
Optativa 6
11161225 EMOCIÓ, ANSIETAT I ESTRÈS Segon
Optativa 6
17071006 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
12091207 FOTOINTERPRETACIÓ Segon
Optativa 6
12092214 GEOGRAFIA DE LA PERCEPCIÓ Segon
Optativa 6
12091010 GEOGRAFIA D`EUROPA II: PAÏSOS MEDITERRANIS Segon
Troncal 6
12092114 GEOGRAFIA FÍSICA. VARIABILITAT I CANVI CLIMÀTIC Segon
Obligatòria 6
12091105 GEOGRAFIA RURAL Segon
Obligatòria 6
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Segon
Optativa 6
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Segon
Optativa 6
21011213 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN HOTELERIA Segon
Optativa 6
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
12091205 HIDROGEOGRAFIA Segon
Optativa 6
12083206 HISTÒRIA ANTIGA D'ESPANYA Segon
Optativa 6
12083217 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA D'ESPANYA II Segon
Optativa 6
12081013 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA DE CATALUNYA Segon
Troncal 6
12081012 HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA UNIVERSAL II Segon
Troncal 6
12082021 HISTÒRIA D'AMÈRICA II Segon
Troncal 6
12082239 HISTÒRIA DE GRÈCIA Segon
Optativa 6
12082263 HISTÒRIA DEL FRANQUISME Segon
Optativa 6
12083218 HISTÒRIA DEL PENSAMENT POLÍTIC I SOCIAL MODERN I CONTEMPORANI Segon
Optativa 6
11141039 IDIOMA ESTRANGER I LA SEVA DIDÀCTICA II (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
18031216 INFERMERIA I SALUT LABORAL Segon
Optativa 4.5
11091019 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN LA DEFICIÈNCIA MENTAL Segon
Troncal 4.5
11091206 INTERVENCIÓ EDUCATIVA EN NENS SUPERDOTATS Segon
Optativa 4.5
12082250 LES DONES A L`EDAT MITJANA Segon
Optativa 6
12122227 LITERATURA CATALANA I GÈNERE Segon
Optativa 6
11141041 LITERATURA ESTRANGERA (FRANCÈS) Segon
Troncal 4.5
12141104 LLENGUA ALEMANYA II Segon
Obligatòria 6
12121015 LLENGUA I LITERATURA GREGA II Segon
Troncal 6
11111104 MÈTODES I TÈCNIQUES EN EDUCACIÓ INFANTIL Segon
Obligatòria 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Segon
Optativa 6
11091013 NOVES TECNOLOGIES APLICADES A L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
21011216 ORGANITZACIÓ DE VIATGES Segon
Optativa 6
11091011 ORGANITZACIÓ DEL CENTRE ESCOLAR Segon
Troncal 4.5
21011219 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES Segon
Optativa 6
12121116 ORÍGENS DELS GÈNERES LITERARIS Segon
Obligatòria 6
12083205 ORÍGENS I EXPANSIÓ DELS HUMANS ANATÒMICAMENT MODERNS Segon
Optativa 6
11161232 PAQUETS INFORMÀTICS EN L'ANÀLISI DE DADES Segon
Optativa 6
12121118 PENSAMENT CLÀSSIC I CULTURA OCCIDENTAL Segon
Obligatòria 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Segon
Troncal 6
11091012 PSICOLOGIA DE L'EDUCACIÓ Segon
Troncal 4.5
17071205 SISTEMES OBERTS Segon
Optativa 6
15073221 SOCIOLOGIA DEL DRET Segon
Optativa 4.5
12082023 TENDÈNCIES HISTORIOGRÀFIQUES ACTUALS II Segon
Troncal 6
12132119 TEORIA DE LA COMUNICACIÓ Segon
Obligatòria 6
11161108 TEORIES I SISTEMES CONTEMPORANIS EN PSICOLOGIA Segon
Obligatòria 4.5
12082014 ARQUEOLOGIA Anual
Troncal 9
12082017 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ HISTÒRICA Anual
Troncal 9
11141033 MORFOSINTAXI I SEMÀNTICA (FRANCÈS) Anual
Troncal 9
11161005 PERCEPCIÓ I ATENCIÓ Anual
Troncal 9
11161009 PSICOLOGIA FISIOLÒGICA Anual
Troncal 9
175171202 INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES MULTI-AGENT Únic anual
Optativa 4.5
145202208 MODELS ANIMALS APLICATS A L'ESTUDI PSICOPATOLÓGIC I DE LES FUNCIONS COGNITIVES Únic anual
Optativa 4
145202104 TREBALL DE FI DE MÀSTER Únic anual
Obligatòria 30
145202203 VULNERABILITAT GENÈTICA, SUSCEPTIBILITAT I DIFERENCIES INDIVIDUALS A SUBSTÀNCIES NEUROACTIVES Únic anual
Optativa 4