2012_13
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Relacions Laborals (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061003 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III Segon
Troncal 4.5
15061103 DRET PROCESSAL DEL TREBALL Segon
Obligatòria 4.5
15061010 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Segon
Troncal 6
15061022 SALUT, SEGURETAT I HIGIENE Segon
Troncal 6
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15061210 COMPTABILITAT Primer
Optativa 4.5
15061214 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA Primer
Optativa 4.5
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primer
Optativa 4.5
15061216 TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Primer
Optativa 4.5
15061205 RÈGIM JURÍDIC DELS TREBALLADORS ESTRANGERS Segon
Optativa 4.5