2008_09
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Relacions Laborals (2002)
 Asignaturas

Primer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15061006 DRET DEL TREBALL I Primero
Troncal 4.5
15061011 INSTITUCIONS DE DRET CONSTITUCIONAL Primero
Troncal 4.5
15061013 INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT Primero
Troncal 6
15061014 HISTÒRIA SOCIAL I POLÍTICA CONTEMPORÀNIA Primero
Troncal 6
15061019 PSICOLOGIA DEL TREBALL Primero
Troncal 4.5
15061023 MÈTODES I TÈCNIQUES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL Primero
Troncal 6
15061007 DRET DEL TREBALL II Segundo
Troncal 4.5
15061012 INSTITUCIONS DE DRET ADMINISTRATIU Segundo
Troncal 4.5
15061015 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I Segundo
Troncal 6
15061020 PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS Segundo
Troncal 4.5
15061024 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS Segundo
Troncal 6
15061101 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Segundo
Obligatoria 4.5
Segundo Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15061001 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL I Primero
Troncal 6
15061004 DRET SINDICAL I Primero
Troncal 4.5
15061008 DRET DEL TREBALL III Primero
Troncal 4.5
15061016 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES II Primero
Troncal 6
15061002 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II Segundo
Troncal 4.5
15061005 DRET SINDICAL II Segundo
Troncal 6
15061009 POLÍTIQUES DE RECURSOS HUMANS Segundo
Troncal 4.5
15061102 INSTITUCIONS DE DRET TRIBUTARI Segundo
Obligatoria 4.5
Tercer Curso
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15061003 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III Primero
Troncal 4.5
15061010 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Primero
Troncal 6
15061017 PRÀCTIQUES INTEGRADES I Primero
Troncal 6
15061021 DRET DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL Primero
Troncal 6
15061018 PRÀCTIQUES INTEGRADES II Segundo
Troncal 6
15061022 SALUT, SEGURETAT I HIGIENE Segundo
Troncal 6
15061103 DRET PROCESSAL DEL TREBALL Segundo
Obligatoria 4.5
Optativa
CódigoNombrePeriodoTipoCr.totales
15061204 DRET DE LA FUNCIÓ PÚBLICA Primero
Optativa 4.5
15061205 RÈGIM JURÍDIC DELS TREBALLADORS ESTRANGERS Primero
Optativa 4.5
15061210 COMPTABILITAT Primero
Optativa 4.5
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primero
Optativa 4.5
15061214 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA Primero
Optativa 4.5
15061216 TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Primero
Optativa 4.5
15061202 DRET SANCIONADOR DEL TREBALL Segundo
Optativa 4.5
15061208 DRET SOCIETARI Segundo
Optativa 4.5
15061211 NOVES TENDÈNCIES EN LA GESTIÓ DELS RECURSOS HUMANS Segundo
Optativa 4.5
15061220 PRÀCTIQUES EN EMPRESES Segundo
Optativa 4.5