2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Relacions Laborals (2002)
 Assignatures

Primer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15061014 HISTÒRIA SOCIAL I POLÍTICA CONTEMPORÀNIA Primer
Troncal 6
15061013 INSTITUCIONS DE DRET PRIVAT Primer
Troncal 6
15061019 PSICOLOGIA DEL TREBALL Primer
Troncal 4.5
15061101 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Segon
Obligatòria 4.5
15061015 ORGANITZACIÓ D'EMPRESES I Segon
Troncal 6
15061020 PSICOLOGIA DE LES ORGANITZACIONS Segon
Troncal 4.5
15061024 SOCIOLOGIA DE LES RELACIONS LABORALS Segon
Troncal 6
Segon Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15061008 DRET DEL TREBALL III Primer
Troncal 4.5
15061004 DRET SINDICAL I Primer
Troncal 4.5
15061002 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL II Segon
Troncal 4.5
15061005 DRET SINDICAL II Segon
Troncal 6
Tercer Curs
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15061021 DRET DE LA SEGURETAT I LA SALUT EN EL TREBALL Primer
Troncal 6
15061003 DRET DE LA SEGURETAT SOCIAL III Primer
Troncal 4.5
15061017 PRÀCTIQUES INTEGRADES I Primer
Troncal 6
15061103 DRET PROCESSAL DEL TREBALL Segon
Obligatòria 4.5
15061018 PRÀCTIQUES INTEGRADES II Segon
Troncal 6
15061010 PSICOLOGIA DELS RECURSOS HUMANS Segon
Troncal 6
15061022 SALUT, SEGURETAT I HIGIENE Segon
Troncal 6
Optativa
CodiNomPeríodeTipusCrèd.
15061210 COMPTABILITAT Primer
Optativa 4.5
15061204 DRET DE LA FUNCIÓ PÚBLICA Primer
Optativa 4.5
15061214 INTRODUCCIÓ A L'ECONOMIA Primer
Optativa 4.5
15061213 MEDI AMBIENT I RELACIONS LABORALS Primer
Optativa 4.5
15061216 TÈCNIQUES DE SELECCIÓ Primer
Optativa 4.5
15061202 DRET SANCIONADOR DEL TREBALL Segon
Optativa 4.5
15061220 PRÀCTIQUES EN EMPRESES Segon
Optativa 4.5
15061205 RÈGIM JURÍDIC DELS TREBALLADORS ESTRANGERS Segon
Optativa 4.5