2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Relacions Laborals (2002)
 Crèdits lliures

CodiNomPeríodeTipusCrèd.
19031101 ALIMENTS I NUTRICIÓ Primer
Obligatòria 4.5
21011220 DISSENY DE PRODUCTES TURÍSTICS Primer
Optativa 6
21011004 DRET APLICAT AL SECTOR TURÍSTIC Primer
Troncal 6
17071109 ECONOMIA Primer
Obligatòria 6
17071004 ESTADÍSTICA I Primer
Troncal 6
21011011 ESTRUCTURA DE MERCATS Primer
Troncal 6
21011103 GEOGRAFIA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES I D'OCI Primer
Obligatòria 6
21011215 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ D'AGÈNCIES DE VIATGES Primer
Optativa 6
21011213 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN HOTELERIA Primer
Optativa 6
21011218 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN INSTAL·LACIONS D'OCI Primer
Optativa 6
21011217 GUIA I CREACIÓ D'ITINERARIS Primer
Optativa 6
17071005 INTRODUCCIÓ A LES BASES DE DADES Primer
Troncal 4.5
17071106 LLENGUATGES DE PROGRAMACIÓ Primer
Obligatòria 6
21011014 MÀRQUETING TURÍSTIC Primer
Troncal 6
21011005 RECURSOS TERRITORIALS TURÍSTICS Primer
Troncal 6
21011104 SOCIOLOGIA DEL TURISME I D'OCI Primer
Obligatòria 6
21011203 TURISME, ECONOMIA I MEDI AMBIENT Primer
Optativa 6
17012204 CRIPTOLOGIA Segon
Optativa 6
17071013 ECONOMIA D'EMPRESA Segon
Troncal 4.5
21011101 ECONOMIA DEL TURISME Segon
Obligatòria 6
17071006 ESTRUCTURA DE DADES Segon
Troncal 7.5
17071201 GEOMETRIA COMPUTACIONAL Segon
Optativa 4.5
21011205 GESTIÓ DE LA COMUNICACIÓ I DE LA INFORMACIÓ Segon
Optativa 6
21011214 GESTIÓ DE LA QUALITAT TURÍSTICA Segon
Optativa 6
21011212 GESTIÓ I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ EN RESTAURACIÓ Segon
Optativa 6
17071204 GRÀFICS PER COMPUTADORS Segon
Optativa 6
18031216 INFERMERIA I SALUT LABORAL Segon
Optativa 4.5
21011003 LEGISLACIÓ TURÍSTICA Segon
Troncal 6
21011209 NOVES FORMES DE TURISME Segon
Optativa 6
21011009 OPERACIONS I PROCESSOS DE PRODUCCIÓ Segon
Troncal 6
21011216 ORGANITZACIÓ DE VIATGES Segon
Optativa 6
21011219 ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE DESTINACIONS TURÍSTIQUES Segon
Optativa 6
21011010 PATRIMONI CULTURAL Segon
Troncal 6
21011006 PLANIFICACIÓ DELS ESPAIS TURÍSTICS Segon
Troncal 6
17071205 SISTEMES OBERTS Segon
Optativa 6