2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  PRÁCTICUM I
   Fonts d'informació
Básica

 Perfil de Dret de l'empresa i de la contractació. Es recomana utilitzar tota la bibliografia proposada a les Guies Docents de les assignatures de Dret financer i tributari i Dret mercantil, cursades al llarg de la titulació

 Perfil de Dret del medi ambient. Es recomana utilitzar tota la bibliografia proposada a les Guies Docents de les assignatures de Dret ambiental cursades al llarg de la titulació (especialment, Dret internacional del medi ambient, Fonaments de Dret públic ambiental, Intervenció administrativa ambiental, Introducció al dret ambiental sectorial, Dret comunitari ambiental i Dret penal ambiental).

Complementária