2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  NACIONALITAT I ESTRANGERIA
DADES IDENTIFICATIVES 2013_14
Assignatura (*) NACIONALITAT I ESTRANGERIA Codi 15072217
Ensenyament
Dret (2002)
Cicle 2n
Descriptors Crèd. Crèd. teoria Crèd. pràctics Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
4.5 3 1.5 Optativa Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Dret Privat,Processal i Financer
Coordinador/a
FONT MAS, MARIA
Adreça electrònica maria.font@urv.cat
Professors/es
FONT MAS, MARIA
Web
Informació rellevant El canvi de la realitat social que vivim en el qual l’estat espanyol ha esdevingut un país receptor d’emigració, així com la normativa europea que ens afecta directament, fa necessari un estudi concret, per als futurs operadors jurídics, de dos règims jurídics diferents, que tenen a veure amb la presència d’estrangers a espanya: el dret de la nacionalitat i el dret d’estrangería. L’objectiu de l’assignatura pretén proporcionar una base teòrica del dret aplicable en un primer moment, per tal de passar a una fase eminentment pràctica posteriorment. Es tracta de conèixer els aspectes més pràctics del dret de nacionalitat i estrangeria que permetin analitzar la situació dels ciutadans estrangers al nostre país i la manera de resoldre els problemes que es generen diariament.
Com a conseqüència de l'extinció del pla d'estudi que estàs cursant, en aquesta assignatura només tindràs dret a examen. Per conèixer la data de realització de l'examen consulta a l'apartat d'horaris de les assignatures. En cas d'haver de sol·licitar convocatòria extraordinària recorda que per poder matricular aquest dret d'examen hauràs de presentar una sol·licitud a la secretaria del teu Campus/Centre.
Aquesta assignatura està destinada només a aquells estudiants que prèviament hagin presentat la sol·licitud de CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA D'EXAMEN. Assignatura de segon cicle
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent