2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIO MERCANTIL
   Competències
Codi  
A1 Adquisició de consciència del Dret com sistema regulador de les relacions socials
A4 Capacitat per al tractament de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
A9 Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
A13 Coneixements d’argumentació jurídica.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva i prendre decisions
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi
B10 Capacitat d’organització i planificació
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món