2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Objectius d'aprenentatge
Objectius Competències
1. Conèixer les fonts de la contractació mercantil.
2. Conèixer les regles generals que regeixen la contractació mercantil.
3. Comprendre els diferents contractes mercantils com pertanyent a distints grups de base comú.
4. Conèixer el règim jurídic particular dels diferents tipus de contracte mercantil.
5. Comprendre la contractació mercantil com a instrument d'actuació al mercat.
6. Decidir quin és el contracte més adient per cada necessitat negocial de l'empresa.
7. Identificar els diferents tipus contractuals utilitzats per les empreses sobre la base de contractes reals.
8. Redactar contractes mercantils.
9. Analitzar els contractes mercantils.
10. Comprendre la realitat material regulada per cada contracte mercantil.