2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIO MERCANTIL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
6 0 6
 
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
15 60 75
Pràctiques externes (de camp/sortides)
4 0 4
Presentacions / exposicions
16 0 16
 
Atenció personalitzada
10 0 10
 
Proves orals
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat