2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Metodologies
Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Classe inicial per explicar el funcionament de l'assignatura i conceptes bàsics i essencials.
Sessió Magistral
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Debats
Treballs
Presentacions / exposicions