2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Atenció personalitzada
 
Sessió Magistral
Seminaris
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
Debats
Treballs
Presentacions / exposicions
Descripció
Orientació i resolució de dubtes relacionats amb els treballs, presentacions/exposicions, sessions magistrals i proves.