2006_07
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIÓ MERCANTIL
   Avaluació
  Descripció Pes
Treballs Realització de treball. 20%
Presentacions / exposicions Exposició a classe. 10%
Proves objectives de tipus test Hi haurà un examen escrit amb preguntes test. 70%
 
Altres comentaris i segona convocatòria