2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Assignatures
  CONTRATACIO MERCANTIL
   Recomanacions

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
DRET DEL MERCAT DE VALORS/15072225

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET MERCANTIL I/15071027
DRET MERCANTIL II/15072028
 
Altres comentaris
Es recomana l'assistència a classe.