2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Dret (2002)
 Asignaturas
  DRET LOCAL
   Competencias
Código  
A1 Adquisició de consciència del Dret com sistema regulador de les relacions socials
A2 Adquisició de consciència del caràcter unitari de l’ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinar del problemes jurídics
A3 Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com eines de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic
A4 Capacitat per al tractament de fonts jurídiques (legals, jurisprudencials i doctrinals)
A5 Adquisició de consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.
A8 Capacitat de redactar escrits jurídics.
A9 Capacitat de llegir i interpretar textos jurídics.
B9 Capacitat d’anàlisi i síntesi