2007_08
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
 
 
Dret (2002)
 Asignaturas
  DRET LOCAL
   Evaluación
  descripción Peso
Prácticas externas S'entrega un petit treball després de cada visita La nota de les activitats externes, els treballs i els debats equivalen a 1/3 de la nota final
Trabajos Es valoren els treballs escrits La nota de les activitats externes, els treballs i els debats equivalen a 1/3 de la nota final
Debates Es valora la participació i argumentació fonamentada La nota de les activitats externes, els treballs i els debats equivalen a 1/3 de la nota final
Pruebas prácticas Comentari d'una sentència 50% de la nota d'exàmen
Pruebas de desarrollo 2 preguntes a desenvolupar 50% de la nota d'exàmen
 
Otros comentarios y segunda convocatoria