2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  HISTORIA DEL DERECHO Y LAS INSTITUCIONES LOCALES
   Continguts
tema Subtema
Tema 1 Introducció: Dret, Dret Local, Dret municipal. Dret i Institucions locals. L'autonomia local.
Tema 2 Evolució històrico-jurídica de les divisions administratives del territori.
Tema 3 Aspectes jurídics de les divisions administratives en època moderna: corregiments, Intendències.
Tema 4 Les Diputacions provincials: de la Constitució de 1812 a la Cosntitució de 1931.
Tema 5 Caps polítics, Intendents, Governadors civils.
Tema 6 El municipi constitucional: d ela constitució de 1812 a la Constitució de 1931.
Tema 7 Organització territorial i divisions administratives de l'estat (1808-1931): projectes de divisions del territori; creació dels Partits Judicials; altres divisions administratives. els comarques.
Tema 8 Llocs, viles, ciutats, mancomunitats de municipis, associacionisme local i altres ens locals.