2013_14
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
 
 
Derecho (2002)
 Asignaturas
  EL ARBITRAJE DE DERECHO PRIVADO
   Continguts
tema Subtema
1. LA REGULACIÓ LEGAL DE L’ARBITRATGE 1. Fonts
2. Concepte
3. Classes
3.1.Arbitratge de dret i arbitratge d’equitat
3.2. Arbitratge ad hoc i arbitratge institucional
3.3. Arbitratge ritual i irritual
4. Naturalesa jurídica del arbitratge
4.1. Teories contractualistes
4.2.Teories jurisdiccionalistes
4.3 Teories intermitjes

2. EL CONVENI ARBITRAL 1. Concepte
2.Contingut.
3. Forma
4. Efectes

3. ELS ÀRBITRES 1. Número.
2. Capacitat.
3. Anomenament
3.1. De forma directa per les parts
3.2. Mitjançant un tercer
3.3. De forma judicial
4. Legitimació
5. Drets I deures

4. EL PROCEDIMENT ARBITRAL 1. Principis generals
1.1 Llibertat de forma
1.2 Lloc i idioma
1.3 Terminis
2. Desenvolupament del procediment
2.1. Inici
2.2. Oposició
2.3. Prova
2.4. Desestiment
3. El laude
4. Anul•lació del laude
5. Mesures cautelars
6. Execució forçosa

5. L’ARBITRATGE INTERNACIONAL 1. Convenis internacionals
2. Execució de laudes estrangers
3. Normes de dret internacional privat