2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15071101 CIÈNCIA POLÍTICA Primer
Obligatòria 4.5
15071012 DRET ROMÀ Primer
Troncal 7.5
15071013 ECONOMIA POLÍTICA I HISENDA PÚBLICA I Primer
Troncal 4.5
15071015 HISTÒRIA DEL DRET ESPANYOL Primer
Troncal 7.5
15071018 TEORIA DEL DRET Primer
Troncal 6
15071003 DRET CIVIL I Segon
Troncal 6
15071006 DRET CONSTITUCIONAL I Segon
Troncal 7.5
15071014 ECONOMIA POLÍTICA I HISENDA PÚBLICA II Segon
Troncal 4.5
15071017 INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL Segon
Troncal 6
Segon Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15071001 DRET ADMINISTRATIU I Primer
Troncal 4.5
15071004 DRET CIVIL II Primer
Troncal 7.5
15071007 DRET CONSTITUCIONAL II Primer
Troncal 6
15071002 DRET ADMINISTRATIU II Segon
Troncal 4.5
15071005 DRET CIVIL III Segon
Troncal 6
15071008 DRET CONSTITUCIONAL III Segon
Troncal 6
15071016 INSTITUCIONS DE DRET COMUNITARI Segon
Troncal 7.5
15071009 DRET INTERNACIONAL PÚBLIC Anual
Troncal 9
15071010 DRET PENAL I Anual
Troncal 9
Tercer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15071019 DRET ADMINISTRATIU III Primer
Troncal 4.5
15071021 DRET CIVIL IV Primer
Troncal 6
15071022 DRET CIVIL V Primer
Troncal 6
15071024 DRET FINANCER I TRIBUTARI I Primer
Troncal 7.5
15071020 DRET ADMINISTRATIU IV Segon
Troncal 4.5
15071027 DRET MERCANTIL I Segon
Troncal 9
15071011 DRET PENAL II Segon
Troncal 9
15071029 DRET PROCESSAL CIVIL Segon
Troncal 7.5
Quart Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15072023 DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT Primer
Troncal 4.5
15072025 DRET FINANCER I TRIBUTARI II Primer
Troncal 7.5
15072028 DRET MERCANTIL II Primer
Troncal 7.5
15072030 DRET PROCESSAL PENAL Primer
Troncal 4.5
15072031 DRET DEL TREBALL I LA SEGURETAT SOCIAL Segon
Troncal 9
15072026 DRET INTERNACIONAL PRIVAT Segon
Troncal 9
15072032 FILOSOFIA DEL DRET Segon
Troncal 4.5
Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15072033 PRÀCTICUM I Primer
Troncal 4.5
15072034 PRÀCTICUM II Primer
Troncal 6
15072035 PRÀCTICUM III Segon
Troncal 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15073202 ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 4.5
15073234 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Primer
Optativa 4.5
15073210 DRET LOCAL Primer
Optativa 4.5
15073226 DRET PRIVAT DEL CONSUM I DEL TURISME Primer
Optativa 4.5
15073237 FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
15072241 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
15073214 JUSTÍCIA CONSTITUCIONAL Primer
Optativa 4.5
15072228 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4.5
15072229 LA TRIBUTACIÓ AUTONÒMICA I LOCAL DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4.5
15073231 LES GARANTIES DEL CRÈDIT Primer
Optativa 4.5
15072240 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primer
Optativa 4.5
15073221 SOCIOLOGIA DEL DRET Primer
Optativa 4.5
15072222 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Segon
Optativa 4.5
15073233 DRET AMBIENTAL COMPARAT Segon
Optativa 4.5
15072232 DRET COMUNITARI AMBIENTAL Segon
Optativa 4.5
15073223 DRET DE DANYS Segon
Optativa 4.5
15072224 DRET DEL COMERÇ INTERNACIONAL Segon
Optativa 4.5
15072225 DRET DEL MERCAT DE VALORS Segon
Optativa 4.5
15073235 DRET PENAL AMBIENTAL Segon
Optativa 4.5
15073236 ECONOMIA DEL MEDI AMBIENT Segon
Optativa 4.5
15073213 HISTÒRIA DEL DRET I LES INSTITUCIONS LOCALS Segon
Optativa 4.5
15072238 INTRODUCCIÓ AL DRET AMBIENTAL SECTORIAL Segon
Optativa 4.5
15073227 L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Segon
Optativa 4.5
15072239 LA RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS Segon
Optativa 4.5
15072230 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA Segon
Optativa 4.5
15073216 MÈTODE JURÍDIC I CASUISME Segon
Optativa 4.5
15072217 NACIONALITAT I ESTRANGERIA Segon
Optativa 4.5