2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret (2002)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Cinquè Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15072033 PRÀCTICUM I Primer
Troncal 4.5
15072034 PRÀCTICUM II Primer
Troncal 6
15072035 PRÀCTICUM III Únic segon quad.
Troncal 4.5
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15073202 ACCIÓ EXTERIOR DE LA UNIÓ EUROPEA Primer
Optativa 4.5
15073234 DRET INTERNACIONAL DEL MEDI AMBIENT Primer
Optativa 4.5
15073210 DRET LOCAL Primer
Optativa 4.5
15072241 INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA AMBIENTAL Primer
Optativa 4.5
15072228 LA PLANIFICACIÓ TRIBUTÀRIA DE L'EMPRESA Primer
Optativa 4.5
15072240 RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC Primer
Optativa 4.5
15072222 CONTRACTACIÓ MERCANTIL Segon
Optativa 4.5
15073235 DRET PENAL AMBIENTAL Segon
Optativa 4.5
15073213 HISTÒRIA DEL DRET I LES INSTITUCIONS LOCALS Segon
Optativa 4.5
15073227 L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT Segon
Optativa 4.5
15072230 LA TUTELA JUDICIAL DE L'EMPRESA Segon
Optativa 4.5
15072217 NACIONALITAT I ESTRANGERIA Segon
Optativa 4.5