2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 CE1 Comprèn el funcionament bàsic del sistema jurídic general de les relacions laborals
Adquireix eines d’interpretació de les institucions polítiques i jurídiques
 CE4 Genèric
 CE5 Genèric
 CE6 Genèric
 CE7 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge