2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
CE1
1 0 1
Sessió Magistral
CE1
40 40 80
Treballs
CE1
7 10 17
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
CE1
7 10 17
Atenció personalitzada
CE1
1 0 1
 
Proves de desenvolupament
CE1
2 30 32
Proves pràctiques
CE1
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat