2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitat encaminada a prendre contacte i recollir informació dels alumnes i presentació de l'assignatura.

Sessió Magistral
Exposició dels continguts de l'assignatura. Consistirà en el desenvolupament del temari a través d'exposicions orals per part del professor .
Treballs Activitat relacionada amb la temàtica de l'assignatura

Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Plantejament d'una situació (real o simulada) en la que l'estudiant ha de treballar per donar una solució argumentada al tema, resoldre preguntes o realitzar una reflexió global.

Atenció personalitzada Atenció personalitzada als estudiants per resoldre dubtes i orientar-los.