2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Asignaturas
  ELEMENTOS DE DERECHO CONSTITUCIONAL
   Fuentes de información
Básica MOLAS BATLLORI, I, Derecho Constitucional, Técnos, Madrid, 2005
APARICIO PÉREZ, M.A, Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 1991
LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995
FOSSAS ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.Ll., Lliçons de Dret Constitucional, Proa, Barcelona, 1997
VIVER PI-SUNYER, C., L'ordenament constitucional. Constitucio, Vicens-Vives, Barcelona, 1991
APARICIO PÉREZ, M.A. (Director i Coordinador), Manual de Derecho Constitucional, Atelier, Barcelona, 2009

Complementária

Per la preparació de les pràctiques s'hauran utilitzar repertoris de legislació i reculls de jurisprudència.