2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  ELEMENTS DE DRET CONSTITUCIONAL
   Fonts d'informació
Bàsica MOLAS BATLLORI, I, Derecho Constitucional, Técnos, Madrid, 2008
APARICIO PÉREZ, M.A, Introducción al sistema político y constitucional español, Ariel, Barcelona, 1994
LÓPEZ GUERRA, L, Introducción al Derecho Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995
FOSSAS ESPADALER, E.; PÉREZ FRANCESC, J.Ll., Lliçons de Dret Constitucional, Proa, Barcelona, 1997
VIVER PI-SUNYER, C., L'ordenament constitucional. Constitucio, Vicens-Vives, Barcelona, 1991
APARICIO PÉREZ, M.A. (Director i Coordinador), Manual de Derecho Constitucional, Atelier, Barcelona, 2016
RIDAO, J., Curs de Dret Públic de Catalunya.Comentari a l'Estatut, Ariel, Barcelona, 2007
BARCELÓ, M./ VINTRÓ, J.(Coords.), Dret Públic de Catalunya, Dykinson, Barcelona, 2011
CARRERAS CASANOVAS, A., https://sites.google.com/site/constiacc/, Google sites Web, 2012

Es recomana utilitzar la darrera edició de cada obra.


Complementària