2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA DEL TREBALL
DADES IDENTIFICATIVES 2009_10
Assignatura (*) SOCIOLOGIA DEL TREBALL Codi 15204009
Ensenyament
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
Cicle 1er
Descriptors Crèd. Tipus Curs Període Horaris i dates d'examen
6 Formació bàsica Primer Segon
Modalitat i llengua d'impartició Veure grups activitat
Prerequisits
Departament Gestió d'Empreses
Coordinador/a
PASTOR GOSÁLBEZ, MARÍA INMACULADA
Adreça electrònica alejandro.pizzi@urv.cat
antonio.fernandez@urv.cat
Professors/es
PIZZI ., ALEJANDRO
FERNÁNDEZ GARCIA, ANTONIO
Web
Informació rellevant Amb aquesta assignatura es pretén introduir l'alumnat en la perspectiva sociològica d'anàlisi de la realitat laboral actual. Aquesta consisteix en l'exposició dels diferents enfocaments i tendències dominants en l’estudi de l’organització social del treball. El programa esta centrat en l'estudi dels actors socials de les relacions laborals, en les seves estratègies i en les seves pràctiques. S'analitzaran les relacions laborals com a pràctiques socials que desenvolupen els actors socials presents a l'empresa tot exposant els canvis experimentats i la direcció i factors que els impulsen. D'una banda es presentaran els conceptes fonamentals que possibiliten l'estudi sociològic de les relacions laborals i d'altra banda, s’analitzarà el funcionament i evolució, en el període més recent, de les relacions laborals en Espanya.
(*)La Guia docent és el document on es visualitza la proposta acadèmica de la URV. Aquest document és públic i no es pot modificar, llevat de casos excepcionals revisats per l'òrgan competent/ o degudament revisats d'acord amb la normativa vigent