2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Relacions Laborals i Ocupació (2009)
 Assignatures
  DRET SINDICAL II
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A1
2 0 2
Sessió Magistral
A1
A4
30 45 75
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A5
A6
A7
8 6 14
Debats
A1
A5
A6
A7
8 6 14
Atenció personalitzada
A1
A4
A5
3 0 3
 
Proves de desenvolupament
A1
A4
4 6 10
Proves pràctiques
A1
A5
A6
A7
2 1.5 3.5
Proves orals
A1
A4
A5
2 1.5 3.5
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat